Statoil og Eni får lete mest

– Interessen har vært stor, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet

20 av i alt 24 utvinningstillatelser ble gitt i Barentshavet.

Foto: Statoil/Harald Pettersen / Harald Pettersen

Regjeringen har i dag gitt 24 nye utvinningstillatelser i den 22.konsesjonsrunde for olje og gass. 20 av tillatelsene gjelder Barentshavet.

Olje- og energiminister Ola Borthen Moe sier det er viktig å opprettholde leteaktiviteten med tanke på fremtidig oljeutvinning.

Statoil og Eni har fått tillatelse til å lete flest steder, mens det Alta-baserte oljeselskapet North Energy ikke fikk noen operatørlisenser denne gangen, bare andeler.

  • LES:

Til sammen 29 selskaper får tilbud om andeler, mens 14 selskaper får tilbud om operatørskap. Til sammen 36 selskaper søkte konsesjon i denne runden.

20 tillatelser i Barentshavet

Da den 22. konsesjonsrunden for å lete etter olje på norsk sokkel ble lyst ut i fjor, var interessen desidert størst i nord. 72 av 86 blokker som ble lyst ut lå i Barentshavet.

Regjeringen har nå bestemt seg for å tilby 24 tillatelser til å lete etter olje og gass. 20 av disse er i Barentshavet og fire i Norskehavet.

– Jeg er glad for å kunne tilby 24 utvinningstillatelser til 29 selskaper. Interessen fra selskapene har vært stor, og de har levert mange gode søknader. Dette bekrefter at norsk sokkel er en svært interessant petroleumsprovins, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Mye aktivitet i nord

Ola Borten Moe

Olje- og energiminister Ola Borten Moe på Barentshavskonferansen tidligere i år.

Foto: Jan Harald Tomassen / Nrk

23 av 24 utvinningstillatelser som selskapene nå får tilbud om ligger nord for polarsirkelen.

– Oppmerksomheten rundt vårt nordligste havområde har vært økende de siste årene. Vi legger nå grunnlaget for en langsiktig og god utforsking av våre nordlige havområder både i Barentshavet og Norskehavet. Dette vil bidra til videre vekst og sysselsetting både i nord og i resten av landet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

De nye utvinningstillatelsene som blir tildelt i 22. konsesjonsrunde vil først kunne bidra med produksjon om ti til femten år.

Ny runde til høsten

Regjeringa varsler en ny konsesjonsrunde for olje- og gassindustrien, den 23 i rekken, allerede til høsten i år.

Den nye konsesjonsrunden vil komme i området Barentshavet Sør- Øst.

– Vi tar sikte på å begynne å utlyse denne konsesjonsrunden til høsten, fordi vi da har fått nye leteområder i Barentshavet Sør-Øst. Vi vil fortsatt ha høy leteaktivitet og høy funnaktivitet i nord, uttalte statsminister Jens Stoltenberg forrige uke.

Han forteller at dette er første gang siden 1994 at det blir åpnet nye leteområder på norsk sokkel.