Statoil får på pukkelen

Statoil har brukt boligleieren på Melkøya selv om de ikke har lov til det.

Melkøya

Boligleiren på Melkøya er bare lov å bruke når gassanlegget er stanset.

Foto: Allan Klo

I februar i fjor ga tilsynet oljeselskapet lov til å benytte leiren forutsatt at gassanlegget var stanset og trykket borte.

Mot slutten av året søkte Statoil om lov til også å bruke leiren i perioden mai/juni, når gassanlegget ikke er trykkavlastet. Selskapet fikk avslag og har ikke klaget på vedtaket.

Tilsynet avslo søknaden, blant annet fordi de mente det var en risiko knyttet til bruk av leiren i det aktuelle tidsrommet.

«Personer som oppholder seg og sover i boligleiren vil være eksponert for en høyere risiko i periodene hvor anlegget ikke er ferdig trykkavlastet og stanset. Erfaringer viser også at fare for lekkasjer og skade på anlegget er høyere under nedkjøring og oppstart enn i en stabil driftssituasjon,» sto det blant annet i avslaget.

Boligleieren, som har plass til 420 personer, ble likevel brukt mens anlegget fortsatt var i gang.


Nå har tilsynet sendt et skarpt brev til Statoil, der oljeselskapet får beskjed om at tilsynet ser alvorlig på at de ikke retter seg etter vedtak myndighetene har gjort.
Statoil har fått varsel om pålegg og tilsynet forventer kommentarer fra selskapet innen 11. juli.

Informasjonssjef Ørjan Heradstveit i Statoil opplyser at de har mottatt varselet.

– Dette tar vi alvorlig og vi vil gi tilbakemelding til Petroleumstilsynet i henhold til tidsfristen, sier han til Stavanger Aftenblad.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein