Hopp til innhold

Statnett vil kutte strømmen til oljeplattform

Statnett vil kutte strømforsyningen til Goliat-plattformen dersom det blir feil i strømnettet på land. – Det vil bli dramatisk, mener oljeselskapet ENI, som har klaget til NVE.

Det er Teknisk Ukeblad som forteller om Statnetts strategi for å sikre strømforsyning på land.

I begrunnelsen fra Statnett heter det nemlig at det ved "kritiske utfall i nettet må uttaket til Goliat raskt reduseres til 0 MW og/eller forbruket på Melkøya raskt reduseres med 25 MW for å unngå følgeutfall i nettet nord for Ofoten".

Strømforsyninga til landsdelen er sårbar, og senest i januar i år ble store deler av landsdelen mørklagt på grunn av feil i strømnettet.

– Kritisk

Eni Norge, som i disse dager jobber med å få i gang produksjonen på Barentshavets første oljefelt skriver i en klage til Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) at en reduksjon av forsyningen til Goliat til 0 megawatt vil være dramatisk. Selskapet ber NVE oppheve Statnetts vedtak.

Goliat skal etter planen forsynes med strøm både fra land og fra en turbingenerator på plattformen.

Ifølge oljeselskapet vil de normalt ha et strømuttak på mellom 20 og 40 megawatt fra land, og mellom 20 og 30 megawatt produseres om bord.

Strømbrudd

Blir landsdelen mørktlagt på grunn av feil i strømnettet, slik som her fra januar i år, spå vil Statnett kutte strømforsyninga til oljeplattformen Goliat.

Foto: Helga Bones / NRK

– Bruk Melkøya

– Det er imidlertid nødvendig at begge kraftkildene leverer strøm for å operere Goliat på en god måte, skriver Eni Norge i klagen og viser dessuten til den reservekapasiteten som finnes på Melkøya, og som bør utnyttes før strømmen til Goliat kuttes.

I klagen viser ENI Norge til at det i konsesjonen for Melkøya-anlegget er forutsatt at overskukddet fra gassturbinene skal fungere som reservekraftløsning i nettet.

Kommunikasjonssjef Andreas Wulff i ENI Norge bekrefter overfor NRK at de har klaget på Statnetts beslutning, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

Statnett vedtok i juni å installere et såkalt systemvern på Goliat. Det er et system som er installert mange steder i sentralnettet for å gi tilfredsstillende forsyningssikkerhet. Det kan innebære både utkobling av kraftverk og forbrukere. Et slikt systemvern trer for eksempel inn når det er feil på enkelte kraftlinjer.

Goliat

Goliat-plattformen er verdens største og mest avanserte flytende produksjonsplattform

Foto: Bristow

NVE kan så langt ikke si noe mer om saken.

Seniorrådgiver Arne Søiand i NVE viser til at klagen først skal behandles hos Statnett før den endelig avgjøres av NVE, og kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett sier til tidsskriftet at de sal behandle saken grundig.