Ønsker å hente russisk atomkraft

Statnett forbereder å importere atomkraft fra Russland, samtidig som Norge vil ha stengt reaktorene på Kola. Feil signal, sier miljøbevegelsen, som mener dette gir forlenget liv til gamle og farlige reaktorer.

Kola reaktor

Strømmen lages ved atomkraftverket i byen Polyarnie Zori, et par hundre kilometer fra norskegrensa. Der drives tre av fire reaktorer nå på overtid i forhold til anbefalt levetid.

Foto: Morten Ruud

Det er norske Statnett og det russiske Inter RAO som nå ønsker å gjøre felles butikk på den russiske overskuddskrafta.

Etter at mye av tungindustrien er borte i Murmansk fylke, så har regionen nå et kraftoverskudd.

Trenger kraft til Finnmark

Gunnar Løvås

Konserndirektør for strategi og samfunnskontakt i Statnett, Gunnar G. Løvås, vil etablere en linje mellom Russland og Norge.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

I Finnmark er situasjonen den motsatte. Ikke bare må fylket importere kraft fra lenger sør i Norge, men også fra Finland.

Konserndirektør for strategi og samfunnskontakt i Statnett, Gunnar G. Løvås forklarer hva som er planen.

– Det er å etablere en forbindelse fra Skogfoss ved Pasvik i Finnmark og inn til det russiske nettet, som ligger noen kilometer inn på russisk side. Slik kan vi koble sammen de to landenes kraftsystemer, sier han.

Vil selge russisk atomkraft til Norge

Det meste av strømmen russerne vil selge til Norge er atomkraft.

– Ser man på Kolahalvøya så er det 60 prosent kjernekraft, sier han.

Den strømmen lages ved atomkraftverket i byen Polyarnie Zori, et par hundre kilometer fra norskegrensa. Der drives tre av fire reaktorer nå på overtid i forhold til anbefalt levetid.

To av reaktorene mangler beskyttelseskappe, slik at hvis det skjer et uhell, så er faren stor for utslipp.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Feil signal å sende

I vest ville et slikt anlegg blitt stengt, og det mener også Statens strålevern bør skje med anlegget på Kola.

Fagmedarbeider Stine Østnor i Natur og Ungdom mener det blir feil av Norge å mene en ting og gjøre noe annet.

– Vi synes det er et negativt signal man gir russiske politikere og myndigheter, ved å åpne opp for å importere energi fra Kola-kraftverket, som er gammelt og bed politisk enighet om å få stengt, sier hun.

Må godkjennes av Norge

Poljarnye Zori

Atomkraftverket i Poljarnye Zori har satt sitt preg på byen. kjernekraftverket ligger kun 20 mil fra norskegrensen.

Foto: Morten Ruud

Planene Statnett har med sin russiske partner må godkjennes av myndighetene.

På norsk side er det Olje- og energidepartementet. Seniorrådgiver Jon Evang i kommunikasjonsavdelingen svarer i en e-post til NRK at:

"Bidraget til å styrke forsyningssikkerheten i Norge er et viktig hensyn i den samfunnsøkonomiske analysen".

En del av grunnlaget i den analysen er at Finnmark kommer til å trenge mye mer kraft i tiden som kommer.

Utbygging av oljefeltene utenfor Finnmarkskysten vil bli gjort med elektrifisering fra land. Sydvaranger Gruve ønsker å doble produksjonen, og i Kvalsund kan det bli aktuelt å etablere stor kobbergruvedrift.

Ønsker ikke Norsk-Russisk linje

Hvis kraftlinjene mellom Norge og Russland blir bygget så vil det ikke være mulig å hindre kraften fra det uønskede atomkraftverket i Russland å nå det norske markedet.

Stine Østnor i Natur og Ungdom mener derfor det er bedre å ikke bygge denne linja.

– Hvis det er det som skal til, så mener vi det, sier hun.