Staten la alt til rette for Hjeltnes – men fiskerne uteble

En skreddersydd torskekvote skulle sikre Arne Hjeltnes-bedrift fisk hele året. Men fiskerne uteble og nå avvikles kvoteordningen etter kun ett år.

Arne Hjeltnes

Arne Hjeltnes har satset på fiskeri i Finnmark, men drahjelpa fra staten i oppstartsfasen har ikke fungert godt nok for et av de mest moderne fiskeanleggene.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

– Jeg syntes det er veldig uheldig, sier styreleder Jørn-Gunnar Jacobsen i Finnmark fisk.

Etter kun ett år har staten bestemt å skrote distriktskvoteordningen. Ordningen skulle sikre nyetablerte bedrifter på Nordkyn i Finnmark fersk torsk hele året. Bakgrunnen for torskekvoten var Arne Hjeltnes og tidligere Findus-direktør Jørn-Gunnar Jacobsens inntog i Mehamn med etablering av et helt nytt og moderne fiskeanlegg.

Ekstrakvoten fikk bred oppmerksomhet i fiskerinæringen, og flere kritiserte ordningen da den ble innført. At torskekvoten fjernes nå er for tidlig mener Jacobsen.

– Det er kvote som er tildelt for at vi skulle ha drahjelp i etableringsfasen og få inn råstoff, siden vi ikke har etablerte relasjoner inn i fangstleddet. Vi har fortsatt ikke det, og vi mangler fisk, så for oss er dette litt synd, sier han.

Liten interesse blant fiskerne

Begrunnelsen fra fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) er at færre båter enn forventet har deltatt i fisket, og de få som deltok levert altfor lite fisk.

– I stedet for å videreføre en ordning som skulle vare over to år, og som ikke fungerer etter hensikten, valgte vi å avslutte ordningen, sier Nesvik.

En oversikt viser nemlig at kun 1300 tonn av kvoten på 3000 tonn torsk ble fisket.

Arne Hjeltnes på folkemøte i Mehamn

Arne Hjeltnes holdt folkemøte i Mehamn i forkant av oppstarten til Finnmark fisk. Etableringen ble godt tatt imot i Gamvik kommune, som fikk flere nye arbeidsplasser.

Foto: Allan Klo

Skylder på for små kvoter

Både fiskere NRK har pratet med, og Finnmark fisk, mener hver båt fikk for liten kvote. For de store båtene er det ikke lønnsomt å reise langt for å fiske fire tonn. De mindre båtene på sin side kan ikke dra langt nok ut på havet om vinteren der fisken befinner seg.

– I den perioden nå, hvor vi virkelig har slitt med å få råstoff, har fisken vært for langt ute for de små båtene i Mehamn. De store båtene er ikke interessert i å gå så langt for å ta de fire tonnene. Derfor er vi i den situasjonen at det står igjen masse fisk på kvoten, sier Jørn-Gunnar Jacobsen.

Han er uansett optimist på vegne av Finnmark Fisk i Mehamn. Men han mener en bedre tilpasset kvoteordning ville vært til god hjelp for bedriften i oppstarten. Det ved at kvoten til hver båt var opp mot 10 tonn og ikke fire.

NRK har spurt fiskeriministeren om hva regjeringen kan bidra med i stedet når distriktskvoten er borte. Nesvik nevner blant annet skattefunn-ordningen, som hjelper dem som vil utvikle i ny teknologi, og nye regler for levendelagring av torsk, som letter tilgangen på ferskt råstoff.

Mehamn

Finnmark fisk AS etablerte seg i Norway Seafoods tidligere lokaler i Mehamn. Moderniseringen av anlegget og storsatsingen har gitt flere nye arbeidsplasser på Nordkyn.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK