Hopp til innhold

Starter omfattende letekampanje i Barentshavet

Etter en skuffende letekampanje rundt Johan Castberg-feltet for noen år siden, annonserer Statoil nå en stor og ny letekampanje i Barentshavet.

Illustrasjonkart

Bildet illustrere hvilke områder de nye petroleumsfeltene ligger.

Foto: Statoil

– Vi har arbeidet systematisk for å bygge en leteportefølje hvor vi kan teste det vi tror er gode leteprospekter i 2017 og 2018, sier Jez Averty som er letesjef for Statoil på norsk sokkel.

Etter en skuffende letekampanje rundt Johan Castberg-feltet for noen år siden, annonserer Statoil nå en stor og ny letekampanje i Barentshavet. Selskapet har sikret seg mye nytt areal i Barentshavet i lisensrundene til norske myndigheter og i samarbeid med andre oljeselskaper.

Nordligste letebrønn i Norge

Letedirektør for Statoil

Jez Averty, letesjef for Statoil på norsk sokkel har store forventninger til testboringene.

Foto: Jan Harald Tomassen

Letekampanjen Statoil nå setter i gang, ligger i områder nær eksisterende funn i Barentshavet vest.

– Vi skal skal bore i mellom fem og syv brønner i et svært spennende område. Dette gjør vi for å teste brønner i nærheten av allerede påviste funn. Vi skal også prøvebore i de lisensområdene vi fikk tildelt i 23-konsesjonsrunde, sier Jez Averty.

Selskapet trekker frem Korpfjell-prospektet nord i Barentshavet mot delelinjen til Russland som det mest interessante. Dette vil bli den nordligste letebrønnen Statoil har boret på norsk sokkel.

– Det er første test på en helt ny provins. Volumpotensialet er enormt, og det er ikke så ofte at vi borer i slike områder lenger på norsk sokkel, sier Jez Averty,

I samtlige brønner er det olje, ikke gass, som er målet, sier Statoil letedirektør. Men den geologiske risikoen er stor. Det betyr at selskapet kan risikere å ikke finne noe, at brønnene er tørre.

Oversiktskart

Bildet i hvilke områder i Barentshavet det skal bores.

Foto: Jan Harald Tomassen

Barentshavet viktig for Statoil og Norge

Jez Averty sier Statoil har store forventninger til testboringene. Disse brønnene ligger på grunne havdyp, og geologien er ganske kjent. Samtidig har Statoils forbedret sin boreeffektivitet betraktelig, det betyr at disse kan bores billig og enkelt og effektivt.

Letedirektøren medgir at Barentshavet er viktig for Statoil, men sier at disse havområdet er enda viktigere for nasjonen Norge. Her ligger de største volumpotensialene når det gjelder uoppdaget ressurser.

– Det betyr ressurser som vi tror kan finnes, og da er denne borekampanjen viktig for å forstå om det finnes så mye som vi håper, sier Jez Averty.

Siste fra Troms og Finnmark