Stans av snøkrabbefiske rammer kystsamfunn i Finnmark

Russlands plutselige bestemmelse i september om å stanse fisket etter snøkrabbe i deler av Barentshavet får nå store konsekvenser for kystsamfunn i Finnmark.

Seagourmet

De litauiske båtene som skulle sørge for råstoff til fabrikken ligg til kai. Fiskerne og de elleve fartøyene fra EU-land ble over natta kastet ut av russisk del av Barentshavet.

Foto: NRK

– Det er forferdelig trist. Først og fremst for de ansatte som er permittert og kanskje vil miste jobben, men også for bedriften som ikke har grunnlag for å drive mer. Det er trasig for hele samfunnet, sier Frank Kristiansen i Båtsfjord handelstands fiskerigruppe.

Båtsfjordbruket

Frank Kristiansen i Båtsfjord handelstands fiskerigruppe sier hele Båtsfjord merker permitteringene på Seagourmet Norway.

Foto: Stian Strøm / NRK

Fabrikkanlegget Seagourmet Norway i Båtsfjord som ble offisielt åpnet våren 2015 står nå helt stille og 47 ansatte er permittert på ubestemt tid.

Fram til i høst har snøkrabben vært «fritt vilt» for norske og russiske fartøy i Smutthullet. Men nå vil russerne tvinge fram reguleringsplaner for Barentshavets nye gull. De norsk-russiske fiskeriforhandlingene har ikke gitt noen løsning på krabbefisket i Smutthullet.

– Alle som leverer tjenester til bedriften merker det. Til syvende og sist kommer det til å gi en dårligere inntjening til de som leverer tjensten. Dette har store konsekvenser for hele samfunnet, forteller Frank Kristiansen.

Produksjonshall Seagourmet Norway

Fabrikkanlegget til Seagourmet Norway i Båtsfjord står nå helt stille og 47 ansatte som jobber i produksjonen er permittert på ubestemt tid.

Foto: NRK

– Nye krabberegler kan føre til konkurs blant unge fiskere

Vil ha råderett over ressursene

Mesteparten av Smutthullet ligger på russisk side, og her befinner det seg enorme mengder med snøkrabbe. Norge har det siste året hatt tilgang til også den russiske delen av det 67.000 kvadratkilometer store Smutthullet i Barentshavet for å fange

Nikita Sinianskii

Nikita Sinianskii som er prosjektleder på Seagourmet Norway er bekymret for fremtiden.

Foto: NRK

snøkrabbe.

– Russland har bestemt at de ikke skal tillate fangst etter snøkrabbe, verken fra norske eller russiske fartøy, sier assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet, Arne Røksund.

Det ble klart under årets møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i Moss. På møtet bestemmes totalkvotene og tilgang til hverandres økonomiske soner i Barentshavet.

– De ønsker å få en forvaltningsplan og de tekniske reguleringene på plass. Hva slags redskap kan du fangste med, hva slags line kan du bruke. Det er mange spørsmål de ønsker avklart før de fortsetter med fisket, sier han.

– Fremtida er veldig usikker. Vi venter på en avgjørelse eller informasjon fra politikerne, sier Nikita Sinianskii som er prosjektleder på Seagourmet Norway.