Stålsett tildelt Brosteinprisen

Kirkens Bymisjon tildeler Brosteinprisen 2019 til det de betegner som tre viktige aktører i kampen for ureturnerbare asylsøkeres rettigheter. Finnmarkingen Gunnar Stålsett, Arne Viste og Mennesker i Limbo fikk i dag prisen.