Stakk av og fant artsfrender 30 mil unna

Flere fjellrever som ble satt ut for å redde bestanden i Varanger, har stukket av til Troms og Finland. Men det er faktisk gode nyheter, mener forskerne.

Fjellrev på kunstig hi, Varangerhalvøya

VANDRER LANGT: Disse og 25 andre fjellrevvalper ble satt ut på Varangerhalvøya i februar. Noen av dem er på langtur.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

En av revetispene hadde krysset hele Finnmark fra øst til vest. Etter en tur på 300 kilometer møtte hun artsfrender i Reisa i Troms.

Der ble hun avslørt av et viltkamera tidligere i høst. Nå har forskere gransket øremerkene og kommet fram til at vandreren trolig er unge frøken AF0438.

Tre andre valper fra den samme utsettingen i februar i år, er registrert i Kaldoaivi i Finland, 10 mil unna.

Viktig at de sprer gener

Seniorforsker Nina E. Eida ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) er ikke lei seg for at valpene sprer seg.

– For fjellreven er det viktig at de ulike delbestandene utveksler individer. Det gir høyere genetisk variasjon, og det er viktig for at arten skal overleve, sier Eide.

Seniorforsker Nina Eide i NINA

– Vi er veldig fornøyde med at vi får nye rever inn i Reisa-området, sier Nina E. Eide.

Foto: Arnstein Staverløkk/NINA

Fjellreven er kritisk truet av utryddelse, og i Reisa kom den vandrende tispa til et område der den er i ferd med å dø ut.

– Det har vært bare ett par igjen der de siste fire-fem årene. Fjellreven blir ikke så gammel, så det er risiko for at den ene dør snart. De to revene har sittet på det samme hiet og ikke fått det til, sier Eide.

Paret har ikke ynglet sammen siden 2015, da de fikk én valp.

Registrert med chip

De siste 23 valpene fra utsettingen i februar har forskerne foreløpig ikke kontroll på.

– Det er sikkert flere som har vandret ut uten at vi har registrert det, sier Eide.

Statistisk sett har kanskje halvparten av dem dødd. De andre er forhåpentlig skannet på fôrautomatene rundt om på Varangerhalvøya; de er nemlig utstyrt med en liten chip i tillegg til øremerkene.

Fjellrev fra viltkamera i Reisa

Dette er den utvandrede tispa, avslørt av viltkamera i Reisa.

Foto: NINA

Forskerne bruker også DNA-analyser av skit for å ha kontroll på individene, og skal ta en gjennomgang av bestanden før de setter ut nye valper til vinteren.

– Allerede nå vet vi at vi vil sette ut valper i flere vintre framover. På Finse og Dovre satte vi ut fire år på rad, da var det nok til at bestanden ble etablert.

Fjellreven på Varangerhalvøya har stukket av

Her har fjellrevene akkurat fått friheten til å vandre hvor de vil. Videoen ble tatt da de ble satt ut i et kunstig hi på Varangerhalvøya i februar. (Video: Knut-Sverre Horn)

Tror på opptur

Ingen av de utsatte valpene fikk unger sist sommer. Det var som ventet, siden de sjelden yngler som ettåringer, og fordi det var lite smågnagere å finne.

Men det er i ferd med å endre seg. Professor Rolf Ims fra Universitetet i Tromsø registrerte sterk vekst i lemenbestanden på feltarbeid i Varanger i høst.

– Hvis det blir en tørr vinter med snø og ikke for mye vått regn, kan man forvente ganske bra med gnagere utover våren og sommeren, sier Eide.