Kutter seg selv og vil ikke leve

Tallet på barn og unge som kommer til spesialisthelsetjenesten med psykiske problemer, øker kraftig. – At vi ser selvskading og selvmordstanker hos trettenåringer bekymrer oss sier overlege.

Selvskading

Selvskading er noe som normaliseres gjennom blogger og nettsider, mener overlegen.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Midt-Troms er tallet på ungdommer mer enn doblet på 12 år.

NRK har tidligere skrevet at i Helse Sør-Øst må barna vente 46 dager, i gjennomsnitt for å få psykisk helsehjelp. For barna i Nord-Norge er ventetiden 70 dager.

– Vil ikke leve

– Depresjoner, selvskading og tanker om at de ikke vil leve, er de største problemene. Det bekymrer oss at vi ser dette hos trettenåringer som vi tidligere så hos femten og sekstenåringer. Foreldrene er ikke den de går til i den perioden og de blir derfor veldig alene med det de sliter med, sier overlege på BUP, Randi Nesje Myhr.

I årene før 2000 ble mellom det henvist mellom 50 og 100 barn og ungdommer hit til BUP Midt-Troms. I fjor kom det 235. Og de alvorlige problemene kommer tidligere hos veldig mange.

Lærer selvskading på nettet

Flere av barna som sliter, forteller at de føler seg mobbet. På andre områder bidrar sosiale medier til at ungdommer får problemer.

– Man leser ting på blogger og nettet som man ikke ville ha tenkt på selv og tenker at hvis andre gjør det, så kan jeg også gjør det, mener overlegen.