Her har turistene kjørt 250 meter ut i verneområdet

Bobilturister kan ikke reglene og kjører ulovlig i naturen. Resultatet er stadig nye spor i terrenget. Et økende problem, sier Statens naturoppsyn.

Bobil kjører ulovlig i naturvernområde

TRUET PERLE: Persfjorden i Vardø trekker turister og fotografer fra store deler av verden, men denne bobilen er kjørt i strid med både norsk lov og vernereglene for området.

Foto: Bjarne Riesto
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Det var naturfotograf Bjarne Riesto som kom over turistene på bildet. Den tyskregistrerte bobilen var kjørt på grasmark 250 meter fra veien i Persfjord i Vardø.

Kjøring i terrenget er ulovlig i utgangspunktet. Det gjør ikke saken bedre at Persfjorden er et landskapsvernområde.

– Dessverre har det begynt å bli mer og mer vanlig. Vi treffer på utlendinger som ikke er klar over regelverket for motorferdsel, sier Arne Petter Sarre i Statens naturoppsyn.

Det er et generelt forbud mot å kjøre i utmark, men Sarre ser stadig bobilturister som tar seg til rett og kjører ut i naturen.

Spor i flere tiår

Problemet er utbredt flere steder, men det flate landskapet i Øst-Finnmark er spesielt utsatt.

Arne Petter Sarre, SNO

– Hjulspor kan være synlige i mange tiår, sier Arne Petter Sarre i SNO.

Foto: NRK

– Det er vår ulykke at vi har så lett tilgjengelig terreng. Du går helt fint å kjøre med privatbil på lyngen. Men sporene blir stående i mange tiår framover.

Aller mest sårbar er lyngmark rett etter snøsmeltinga:

– Det kan være brune spor etter bare én gangs kjøring. Det samme gjelder om man kjører i sand med tynt vegetasjonsdekke. Røttene tåler nesten ingen ting før de er ødelagt.

Få blir tatt

Det er bøter på rundt 8000 kroner for dem som blir tatt, men politiet i Finnmark har ikke kunnet gi NRK noe svar på hvor ofte de bøtelegger utlendinger – og om de lykkes med å få inn pengene.

Risikoen for å bli tatt av oppsynet er heller ikke stor, vedgår Sarre.

Uklart ansvar

Det store spørsmålet er hvem som har ansvaret for å informere turistene om at det er ulovlig å kjøre i terrenget. Statens vegvesen mener dette er en gråsone, for de har kun ansvar for å skilte regulære veier.

Per Ritzler leder satsingen på nasjonale turistveier, og sier at de ikke har noen strategi for å unngå villkjøring i naturen.

Sarre håper turistnæringa og vegmyndighetene tar tak i problemet:

– Når turistene kjører inn i Norge bør de få informasjon. Og man kan legge informasjon om reglene for kjøring i utmark på Visit Norway og slike nettsteder, sier Sarre.

Fikser etter ferien

Audun Pettersen tar utfordringa på strak arm. Han leder satsinga på bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge, som driver internettsida visitnorway.com. Der står det så langt ingen advarsel mot kjøring i utmarka

– Det er en faktisk ny utfordring som vi ikke har hørt om tidligere.

Når NRK spør, svarer Pettersen ubyråkratisk at han vil fikse det som måtte mangle:

– Så fort ferien er ferdig, i neste uke tenker jeg, vil vi begynne å se på det sammen med naturoppsynet.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se ukas første Nordnytt med Sveinung Åsali

Se ukas første Nordnytt med Sveinung Åsali