Stadig flere elever opplever seksuelle krenkelser – for noen ødelegger det skolehverdagen

Tromsø kommunen setter nå sammen ei arbeidsgruppe for å få slutt på de stadig flere tilfellene av seksuelt krenkende adferd blant elevene i kommunen.

mobbing

Tromsø kommune registrerer stadig flere tilfeller av seksuell krenkende adferd blant skoleelevene i kommunen. Nå setter de ned en arbeidsgruppe for å ta tak i problemet.

Foto: MIKAEL DAMKIER / SCANSTOCKPHOTO

– Veldig mange barn og unge er preget i negativ forstand fordi de opplever å bli utsatt for seksuell krenkende adferd, og det er svært bekymringsverdig.

Det sier Kari Henriksen, avdelingsdirektør for utdanning i Tromsø til NRK.

Barn og unge i kommunen har en oppførsel som er stadig mer seksuelt krenkende overfor andre barn. Det er skolene i Tromsø som har registrert dette, og nå setter kommunen i gang et arbeid for å se på hva man kan gjøre med det økende problemet.

– Som skole må vi ta dette på alvor, men det er vanskelige saker.

Kommunaldirektør Kari Hanriksen

SAMLER KLOKE HODER: Kari Henriksen i Tromsø kommune inviterer blant andre skoler, politi og FAU for å lage en plan for å imøtekomme problemet med barn som mobber hverandre seksuelt.

Foto: Tromsø kommune

Ungdomsskoleelever

Henriksen forteller at den krenkende oppførselen først og fremst foregår verbalt mellom ungdommen, i form av språkbruk. Også gjennom sosiale medier, chattekanaler og bildedelingstjenester forekommer bilder av kropp og kjønnsorganer.

– Noen blir også direkte fysisk krenket gjennom beføling eller utfordret seksuelt på en måte de er ukomfortabel med, forteller hun.

Videre forteller Henriksen at dette har blitt observert på kommunens ungdomsskoler, hvor barna er mellom 13 og 16 år gamle. Det er oppførselen hos de utsatte elevene som har fått varsellampene til å blinke.

– De preges på ulike vis. Noen blir borte fra skolen eller dropper ut, mens andre sliter med skoleprestasjonen fordi de ikke har det bra.

Kloke hoder

Ei arbeidsgruppe skal nå se på hvordan slike saker skal håndteres fremover. Denne gruppa består blant annet av FAU, Langnes ungdomsskole, politiet og Tromsø kommune.

– Nå skal kloke hoder settes sammen, for å se hvordan det er mulig å håndtere slike saker.

Målet for arbeidet er å lage en såkalt «Tromsøpakke» – en felles plan for hvordan man skal jobbe forebyggende og bringe inn holdninger som gjør at barn og ungdom får hjelp til å sette grenser.

– Vi må finne ut av hva vi gjør når slikt skjer. Hvem snakker med hvem, og hvordan skal vi jobbe med de ulike tilfellene. Det er også viktig at vi finner ut hvordan vi skal forebygge slikt for fremtiden, avslutter Henriksen.