Sprik i ønsker om samerett

Reindrifta vil ha villmark, og grunneierne vil bygge hytter og drive turisme.

Rein og vindmøller på Bjørnfjell
Foto: Arild Moe / NRK

Forventningene er sprikende til samerettsutvalget som legger fram sitt forslag om Troms og sørover

Misfornøyd med Statskog

Johan Anders Eira er formann for Giellas reinbeitedistrikt i sør-Troms og har reinen på vinterbeite i Bjørnfjell øst for Narvik. Her var han nesten alene inntil for tretti år siden. Siden da har det kommet mellomriksvei, mange hytter og nå sist vindmøller.

- Vi må få en klar arealforvaltning, sier han, og ønsker seg områder med villmarkskarakter. Han er svært misfornøyd med slik Statskog har forvaltet fjellet.

Vil satse på turisme

Grunneier i Bardu

Rolf Sagmo og naboene vil satse på turisme

Foto: Arild Moe / NRK

I nedre Bardu sager Rolf Sagmo ved. Han er leder for Bardu grunneierlag. Selv har han trekkveien til norske samer like ved husene og mener han har et godt forhold til både norske og svenske reindriftsamer.

- Men vi trenger avklaring om vi kan bygge i trekkveiene deres, og hvor de skal være. For vi skal kanskje begynne med turisme, og stadig flere vil leie fiskerettigheter, sier Sagmo.

Han merker et økende press etter at Målselv fjellandsby startet utbygginga.

Vil ha rett til fiske og utmark

I Spansdalen i Lavangen er det gammel samisk bosetting. Tidligere leder i Spansdalen sameforening Inger Ann Fosli håper samerettsutvalget gir samer som driver med jordbruk, fiske og utmarksnæringer klarere rettigheter.

Og i Vardobaiki samiske senter i Evenes tror daglig leder Kjersti Myrnes Balto at samerettsutvalget indirekte vil gi et puff framover og økende interesse for samisk kultur og språk.

- Vi har rettighetene, men trenger mer anerkjennelse for å bruke språket, sier hun.