Språkrådet kan ikke gi et klart råd om fylkesnavn i nord

Hvis det sammenslåtte fylket i nord bare skal ha ett navn, bør det hete Finnmark, mener Språkrådet. Men det beste rådet deres er å bruke begge fylkesnavnene.

Regionreform Troms og Finnmark
Foto: NRK

Det går fram av vurderingen av navneforslag som Språkrådet har gjort på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune.

– Dersom bare ett av dagens fylkesnavn skal brukes, kan Finnmark forsvares fordi det tidligere har vært brukt om de to fylkene som slås sammen, og om større områder. Likevel vil nettopp det at det i dag bare er brukt om det ene fylket, kunne gjøre dette navnevalget vanskelig, skriver Språkrådet i sin vurdering.

Dobbeltnavn best

Språkrådet støtter dermed ønsket om dobbeltnavn, og mener det bør være politisk enighet om hvilket av de to navnene – Troms eller Finnmark – som skal komme først. Det viser til at det finnes argumenter for både det ene og det andre.

– Det at Finnmark framstår som den eneste kandidaten til et aktuelt enkeltnavn, kan tale for at Finnmark står først. Et annet moment kan være uttale, og at det letteste leddet, Troms, står først. I praksis vil begge navnene være lette å uttale, og vi ser ingen grunn til å framheve den ene eller den andre rekkefølgen på dette grunnlaget. De to fylkene blir også i dag omtalt sammen, og begge rekkefølgene er vanlige, heter det i vurderingen.

Språkrådet vil også anbefale at lovforslaget om fylkesnavn sendes til høring når det er klart.

Liker ikke «Nordlys»

Forslaget om å kalle det sammenslåtte fylket for «Nordlys» er Språkrådet lite begeistret for.

– Hyppigheten av lysfenomenet nordlys er størst langs kysten av Finnmark og Troms, men det er ikke et stedsnavn, og vi mener det ikke kan brukes som nytt fylkesnavn.

I brevet fra Finnmark fylkeskommune står også «Troms og Finnmark fylke, den arktiske region» som en av navnekandidatene.

– Slike tillegg hører ikke med i tradisjonelle stedsnavn og i tillegg ville det ha vært et lite praktisk navn, ikke minst når vi tenker på at dette fylket skal ha navn på flere språk, skriver Språkrådet.