Hopp til innhold

Språkrådet ber deg si Helsingfors, ikke Helsinki: – Idiotisk og latterlig

Bruk de svenske navnene på finske steder: Det er anbefalingen fra Språkrådet. Men mange nordmenn kjenner ikke de svenske navnene, og finske Sanna Sarromaa mener rådet er respektløst.

Katedralen i Helsinki

LANDEMERKE: Turistene tar gjerne en kikk på katedralen i Hel ... (fyll ut etter eget ønske).

Foto: Martin Meissner / Ap

Sier du Helsingfors, Nyslott og Karleby?

I så fall har du Språkrådet i ryggen. Finnenes egne stedsnavn – som Helsinki, Savonlinna og Kokkola – er nemlig ikke å anbefale, ifølge Språkrådet.

Men det forundrer og provoserer mange. Den finske lektoren og samfunnsdebattanten Sanna Sarromaa er en av dem.

– Det er latterlig og idiotisk, sier Sarromaa.

Hun viser til at en minoritet på bare 5 prosent i Finland har svensk som morsmål.

– Det er naturlig at de bruker de svenske navnene, men det er helt unaturlig at nordmenn skulle bruke det minoritetsspråklige navnet når de snakker om finske byer.

Vi sier jo ikke Nueva York om New York, selv om det bor en spansktalende minoritet der, sammenligner hun.

Sanna Sarromaa

Sanna Sarromaa ber om respekt for finske stedsnavn. Nordmenn kan jo stort sett ikke det svenske uansett, sier hun.

Foto: Silje Rindal

Kan ikke svenske navn

Sarromaa opplever at nordmenn bruker begge navn om den finske hovedstaden. («Som regel sier jeg ifra: Kan du være så snill å bruke Helsinki.») Men ellers går det i finsk.

– De fleste nordmenn har jo ikke peiling på hva det svenske navnet er, sier hun.

– Jeg er for eksempel født og oppvokst i Lahti. Alle nordmenn sier Lahti; de kjenner stedet fra vintersport. Men det svenskspråklige navnet er faktisk Lahtis. Det er ingen nordmenn som bruker det navnet de er pålagt, sier Sarromaa.

Niklas Dyrhaug i Lahti

Niklas Dyrhaug er utslått etter en rask 15-kilometer klassisk, ikke etter diskusjon om Lahti versus Lahtis.

Foto: Lise Åserud

Tette bånd til Finland

Folk fra Finland har innvandret til Norge i flere perioder. På 1800-tallet kom mange til Finnmark, og Vadsø er et av de mest finske lokalsamfunnene i landet. Her har mange av innbyggerne navn som Dørmænen, Dallavara og Seipajærvi.

En intervjurunde på gata viser at folk flest sier Helsinki helt spontant.

– Det handler om kultur og tilhørighet. Vi har jo tilknytning til Finland og det finske språket, sier en av vadsøværingene.

Og helt i tråd med Sarromaas påstand: De har ikke peil på svenske navn.

Oulu ved Østersjøen er et populært mål for badeferie, men tre vadsøværinger som alle hadde vært der flere ganger, hadde aldri hørt navnet Uleåborg om stedet.

Professor Einar Niemi

Einar Niemi i Vadsø foretrekker finske navneformer, men viser til at de svenske er likestilt i loven.

Foto: NRK

Einar Niemi (nok et finsk navn) i Vadsø er professor i historie.

– Jeg liker jo den finske formen Helsinki av respekt for det gamle språket. Men jeg er veldig bekvem med begge formene, sier han.

Han viser til at lovverket i Finland likestiller svenske og finske navn, og har ingen tro på at finske myndigheter vil endre det.

Finsk ønske

Anbefalingen om svenske navneformer er nemlig ikke noe Språkrådet har kokt i hop på egen hånd. Initiativet kommer fra finnene selv – nærmere bestemt Språkrådets søster i Finland: Institutet för de inhemska språken.

– Rådet bygger på at de språkene som er nærmest svensk, bruker svenske navn, forklarer seksjonssjef Daniel Ims.

Hvis man bruker et språk som er nærmest finsk, eller som står fjernt fra både finsk og svensk, bør man følge flertallet og bruke de finske navnene, forklarer Ims.

– I mange sammenhenger har vi gått bort fra navn som er satt av vestlige oppdagere, erobrere og koloniherrer. Vi sier ikke lenger eskimoer, samojeder, indianere. Bombay og Calcutta har blitt Mumbai og Kolkata. Burde vi ikke også bruke finnenes språk på finske steder?

– Jeg ser jo det at det spørsmålet kan komme opp, og at det kan virke rart sammenlignet med de tilfellene du nevner. Da er den viktige forskjellen at både svensk og finsk er offisielle språk i Finland, sier Ims.

Daniel Gusfre Ims

Daniel Ims i Språkrådet ser ikke for seg at de vil endre sitt råd om stedsnavn i Finland.

Foto: Moment Studio

– For veldig mange kommuner og steder i Finland finnes det to offisielle navn, eller til og med tre der det også er et samisk.

Ims understreker at Språkrådet bare har gitt en anbefaling, ikke et påbud.

– Det er ikke regnet som et rettskrivningsspørsmål. Det er altså ikke feil å bruke Helsinki. Hvis man er nærmere knyttet til det finske og Finland ellers, er det jo ikke noe i veien for å bruke det finske navnet.

Han tror rådet blir stående, særlig fordi det bygger på et initiativ fra finske språkmyndigheter.

– Det vil nok være et råd vi gir videre, også for å framheve det språkfellesskapet vi har i nordiske land, sier Ims.

– Ingen enhet

Det er et poeng som slett ikke gjør Sarromaa mildere stemt.

– Den nordiske språklige enheten er «enhet» som utelukker oss finner, sier hun.

– Det er ingenting som tilsier at nordmenn ikke kan bruke eller uttale finske navn. Man sier jo mange ting feil når man ikke kan språket, men så kommer det sikkert en vennligsinnet finne som kan rette litt.

– Lahti og Helsinki er ikke vanskelig. Det er kanskje litt verre med Turku*?

* Åbo.