Språkkrøll sendte feil asylsøker til røntgenundersøkelse

Statens strålevern ser alvorlig på hendelsen, der feil pasient ble utsatt for en betydelig mengde stråling uten grunn.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

GJORDE RØNTGEN-BOMMERT: Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Tabben ble riktig nok gjort på Finnsnes.

Foto: NRK

– Dette er helt klart noe vi ser alvorlig på.

Dette sier også seksjonsleder på Røntgenavdelingen ved UNN, Ulf Isaksen.

Det ble tatt en såkalt CT-røntgen-undersøkelse av en asylsøker, på Finnsnes.

– Det mest bekymringsverdige er at man ikke har henvisning som forteller noe om hva slags diagnose man er ute etter – hva slags problemstilling vil man ha svaret på, sier Isaksen.

«En unormal hendelse (...)»

I en rapport fra UNN sendt Statens strålevern som NRK har fått tilgang til, heter det:

«Det ble kjørt CT – urinveier på feil pasient. Pasient dukket opp med innkalling i hånden til den pasienten vi ventet på. Han forstod verken norsk eller engelsk. Pekte på innkalling og klokkeslett, og sa «ti». Og pekte på magen, hvor han hadde plager.

Prøvde å spørre om fødselsdato, men pasienten kunne ikke svare. Siden pasienten kom med innkallingen i hånden, antok vi at dette var riktig pasient.

Han bor på asylmottaket her på Finnsnes, og vi regnet at de hadde kontroll på hvem de sendte oss».

Rapporten bærer overskriften «En unormal hendelse og avviksrapport». Statens strålevern kategoriserer hendelsen som alvorlig.

Ved CT-skanning blir pasienten utsatt for en betydelig mengde ioniserende stråling, noe som øker risikoen for å utvikle kreft, spesielt ved gjentatte undersøkelser.

Heimly asylmottak i Finnsnes

HEIMLY ASYLMOTTAK: Asylsøkeren som feilaktig opplevde å bli røntgenundersøkt, holder til på dette asylmottaket på Finnsnes.

Foto: NRK

ID-krav fra nå av

– Hva gjør UNN med rutinene sine etter dette?

– Vi kommer til å instruere de som sender pasientene, om at pasientene må medbringe identifikasjon.

Marita Thomassen er tidligere leder ved Heimly mottakssenter på Finnsnes, og er nå i en regionlederstilling ved asylmottaket.

– Dette har jeg aldri hørt om, sier hun.

– Asylsøkere må ta med seg asylsøkerbeviset – et plastkort, der det blant annet står navn og fødselsdato, sier Thomassen.

– For helsepapirer har vi ingenting med, tillegger hun.

Riktig pasient fikk regningen

Etter hva NRK erfarer, ble feilen oppdaget da vedkommende som egentlig skulle til røntgen, mottok regning på røntgentimen han ikke hadde vært på.

Avdelingsleder Ulf Isaksen på UNN, sier ei heller han har vært borti lignende feilbehandling.

Nå blir alle utenlandske pasienter bedt om å bekrefte identiteten sin før undersøkelser og behandling.

– Språket er et problem i seg selv. Vi kan alltids bruke litt mer tid på å sjekke om vi har med riktig pasient å gjøre – er det riktig undersøkelse vi foretar, sier Isaksen.

– Men når vi har så stor pågang, så er det begrenset hvor mye tid vi kan bruke på hver enkelt. Det er nok fare for at det kan gå litt fort i svingene inn imellom, erkjenner han.