Spørreundersøkelse om oljeaktivitet

Mer enn halvparten av det norske folk mener petroleumsnæringa bør redusere aktiviteten eller avvikles, viser en undersøkelse av Norsk medborgerpanel ved UiB. Folk i Nord-Norge, Oslo og Akershus, er de som sterkest ønsker mindre petroleumsaktivitet.