Hopp til innhold

Spionsiktet gjesteforsker: Rettssaken kan starte i september

Tiltalespørsmålet mot spionsiktede Mikhail Valerijevitsj Mikusjin avgjøres trolig i august. Jussekspert sier han mest sannsynlig blir tiltalt.

Spionsiktede Mikhail Valeryevich Mikushin som valgkampmedarbeider

Spionsiktede Mikhail Valerijevitsj Mikusjin har vært varetektsfengslet i nesten to år.

Foto: Twitter

I oktober 2022 ble en gjesteforsker ved UiT pågrepet av politiet og siktet for etterretningsvirksomhet.

Siden har mannen vært varetektsfengslet, og PST har utvidet siktelsen fra etterretningsvirksomhet til grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Mannen har innrømmet at han ikke var den brasilianske gjesteforskeren José Assis Giammaria, men russiske Mikhail Valerijevitsj Mikusjin.

I april var PST ferdige med etterforskningen, og saken er sendt til Det nasjonale statsadvokatembetet.

Vi tar sikte på å avgjøre tiltalespørsmålet i starten av august, sier førstestatsadvokat Reidar Bruusgaard til NRK.

Her pågripes Mikhail Valerijevitsj Mikusjin av politiet. Videoen ble vist under journalistkonferansen Skup i 2023.

Les også Spionsiktet gjesteforsker innrømmer å være russisk

Spionsiktede på bar i Malaysia

Jussekspert: Sannsynlig med rettssak

Selve straffesaken mot Mikusjin er allerede forhåndsberammet i uke 38, og ventes avgjort før jul, går det frem av den siste fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett.

En forhåndsberamming er en praktisk løsning, for å sikre at hovedforhandling kan holdes innen rimelig tid, sier førsteamanuensis Marie Vangen ved det juridiske fakultet, UiT.

Marie Vangen

Førsteamanuensis Marie Vangen sier at det ofte er store rettssaker med mange aktører som forhåndsberammes.

Foto: Ingvild Vik / NRK

Hun arbeider med strafferett og straffeprosess, og har tidligere jobbet som dommer.

Retten tar på ingen måte stilling til spørsmålet om tiltaltes skyld ved å akseptere forhåndsberamming. Når det er sagt kan det likevel nevnes at retten allerede har en viss innsikt i straffesaken gjennom fengslingssaken, som de har behandlet flere ganger. I siste fengslingskjennelse fremkommer det at retten mener at mistankegrunnlaget er sterkt.

Det tilsier at saken mest sannsynlig vil komme opp for retten, altså at det blir tatt ut tiltale og at det skal holdes hovedforhandling, sier Vangen.

Les også Spionsiktede havnet i liberalt tenketank-nettverk – ble kastet ut

Rektor Svein Stølen og Civita leder Kristin Clemet i Civita og Stian Jenssen i samtale med Jens Stoltenberg. Generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg holder foredraget om Russland Ukraina og Natos sikkerhetspolitiske utfordringer under Civitafrokost i Universitetets aula.

Samtykket til videre varetekt

Mikhail Valerijevitsj Mikusjin ble 22. mai varetektsfengslet i 10 nye uker, frem til 31. juli 2024.

– Retten mener sakens art og siktedes antatte tilknytning til russiske myndigheter innebærer at unndragelsesfaren er særlig sterk, skriver tingretten i kjennelsen.

Mikusjin har samtykket til varetektsfengsling.

Spionsiktede Mikhail Valeryevich Mikushin

Mikhail Valerijevitsj Mikusjin har innrømmet at han brukte falsk identitet i Norge.

Foto: Center for peace studies

I september når rettssaken er berammet, vil den spionsiktede russeren ha vært varetektsfengslet i nesten to år.

Administrasjonsdirektør Jørgen Fossland sier at ingen ved UiT er mistenkt eller tiltalt i saken, men at han ser frem til en avgjørelse.

– Det er gjort politiavhør av en rekke ansatte i miljøet rundt siktede, noe som har vært en stor påkjenning. Vi ser frem til at saken blir avsluttet.

Marijana Lozic

Marijana Lozic, advokat for Mikusjin, sier de forholder seg til Riksadvokatens avgjørelse.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Forholder seg til Riksadvokaten

Mikusjins advokat Marijana Lozic sier at de forholder seg til Riksadvokatens avgjørelse rundt en mulig tiltale.

At tingretten har fått innsyn i sakens dokumenter i forbindelse med fengsling mener hun ikke skal ha noen innvirkning på påtaleavgjørelsen.

Bevisterskelen for straffskyld ligger langt lavere for spørsmål om varetektsfengsling enn for domfellelse.

Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier Lozic til NRK.