Hopp til innhold

Politijurist får straff etter omstridt frifinnelse av voldsmann

En voldelig finnmarking ble frikjent for en lang rekke forhold fordi aktor ga opp å føre bevis for flere punkter i tiltalen. Nå er politiadvokaten straffet fordi hun ikke gjorde det mulig å anke saken i tide.

Victoria Larsen og Geir Larsen

SKUFFET: Victoria Larsen og hennes far Geir Larsen mener Spesialenheten skjermer flere som burde hatt straff.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Spesialenheten for politisaker henla først anmeldelsen mot flere polititopper i Finnmark. Etter at bistandsadvokaten til voldsofferet Victoria Larsen klaget, krevde Riksadvokaten ny etterforskning.

Det har ført til at politiadvokat Line Skjengen, som var aktor i saken, nå har fått et forelegg på 8000 kroner.

Skjengen er uenig på flere punkter, både i gjengivelsen av saken og de juridiske vurderingene. Hun har ikke bestemt seg for om hun vil vedta forelegget.

Victoria Larsen og hennes far Geir Larsen er skuffet over at ikke flere av polititoppene i Finnmark blir stilt til ansvar for det de mener er svært omfattende feil.

Droppet tiltaleposter

Det vakte oppsikt da mannen i 30-årene ble frikjent for vold og drapstrusler i november 2021. Frifinnelsen innebar at han hadde sittet 600 dager for mye i varetekt.

Line Skjengen var den femte politiadvokaten som hadde ansvar for saken, og overtok bare dager før hovedforhandlingen.

Da mente hun at saken var for dårlig forberedt til at det var mulig å dømme den tiltalte på de viktigste punktene.

Politiet i Finnmark fikk sterk kritikk fra statsadvokaten for dårlig etterforskning og manglende kontroll på saken. Ledelsen ved politidistriktet erkjente feilene og ba ofrene om unnskyldning.

Mannen i 30-årene var tidligere dømt for grov vold som bar preg av tortur. Også i ettertid er han dømt for flere forhold. I februar bekreftet lagmannsretten en dom på fem år og seks måneders fengsel for en svært grov voldtekt.

Advokat Vibeke Lindstrøm i tingretten i Vadsø

Bistandsadvokat Vibeke Lindstrøm skrev klagen som fikk Riksadvokaten til å be Spesialenheten om å etterforske Finnmark politidistrikt nærmere.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kritikk, men ikke straff

Anmeldelsen på vegne av Victoria Larsen var rettet mot både politimester Ellen Katrine Hætta og påtaleleder Morten Daae.

Politimesteren ble ikke engang avhørt i saken, og Morten Daae har helt klart ikke gjort noe straffbart, lyder konklusjonen.

Spesialenheten slutter seg likevel til kritikken fra statsadvokaten om at saken var dårlig etterforsket og fulgt opp.

«Verken de tiltalte i saken eller de fornærmedes rettssikkerhet synes ivaretatt i tilstrekkelig grad», skriver de.

Den eneste som får straff er dermed politiadvokaten. Da den tiltalte mannen ble frifunnet, sendte hun ikke dommen videre til statsadvokaten i tide. Dermed gikk ankefristen ut, og frifinnelsen ble stående.

Det er et grovt brudd på tjenesteplikten, mener Spesialenheten.

Føler seg grovt sviktet

Victoria Larsen føler seg grovt sveket av politidistriktet etter rettssaken der flere tiltalepunkter ble frafalt. Mannen som ble frifunnet er hennes ekskjæreste.

– Aktor kan ikke forsvare seg med at hun ikke hadde hatt fått satt seg inn i saken. Hvorfor kunne hun ikke krevd mer tid eller nektet? spør hun.

Både hun og faren er svært skuffet over at Spesialenheten har straffet bare den ene politiadvokaten.

– Det er jo gjort feil over hele linjen. Det er ikke tvil om at de setter henne som syndebukk for å få fred, sier Geir Larsen.

– De fokuserer ikke på det statsadvokaten fokuserte på: Hvordan han kunne bli frikjent når bevisene lå der.

Larsen er likevel sterkt kritisk til Skjengens opptreden som aktor under rettssaken, og vil ikke forsvare henne.

Politiadvokat Line Skjengen

Politiadvokat Line Skjengen får hjelp av advokat John Christian Elden etter at hun ble ilagt forelegg av Spesialenheten. Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere sak.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Får hjelp av Elden

Politiadvokat Line Skjengen mener det ikke hadde noen reell betydning at dommen ikke ble anket. Det skyldes at hun som møtende aktor hadde frafalt tiltalepostene.

Hun hevder lagmannsretten dermed ville vært nødt til å avvise en anke uansett.

Her mener Spesialenheten at hun tar feil.

«Samlet sett mener Spesialenheten at Skjengens unnlatelse er svært klanderverdig og at hun er sterkt å bebreide.»

– I utgangspunktet hadde jeg tenkt å vedta et forelegg. Ikke fordi jeg erkjenner straffskyld, men for å få saken ut av verden, sier Skjengen til NRK.

Særlig ett poeng i avgjørelsen fra Spesialenheten har likevel fått henne til å tvile: Det er opp til Finnmark politidistrikt å vurdere eventuelle personalmessige konsekvenser.

– Feilene jeg mener vedtaket er beheftet med, sammen med at det kan få konsekvenser for både den nåværende jobben og framtidige jobber, gjør at jeg synes det er vanskelig å vedta forelegget.

Skjengen har ikke tatt stilling til om hun vil vedta forelegget. John Christian Elden bistår Skjengen på oppdrag fra Juristforbundet.

Hugo Henstein

Førstestatsadvokat Hugo Henstein har refset politiet i klare ordelag etter frifinnelsen.

Foto: Petter Strøm / NRK

Hun viser til at hun selv har kommentert mye av det som gikk galt under etterforskningen av straffesaken i et notat. Det laget hun i samråd med sin sjef.

– Momentene i notatet er i det alt vesentlige det samme som statsadvokaten i ettertid har konkludert med at vi må bli bedre på. Jeg har forsøkt å være lojal så langt jeg kan, men jeg har vært tydelig. Jeg tror ikke ledelsen eller førstestatsadvokaten har sett med blide øyne på at jeg har vært så direkte som jeg ha vært.

– Fem jurister har hatt ansvaret for saken etter tur, og det er kommet mye kritikk mot arbeidet som er gjort helt fra start. Føles det urettferdig at det nå er kun du som får straff?

– Det føles veldig urettferdig samlet sett, sier Skjengen.

– Men det jeg får et forelegg for, er at jeg ikke har oversendt dommen slik at stadsadvokaten kunne anke. Det var mitt ansvar – og noe jeg burde ha fulgt opp, men som jeg selv mener at jeg ikke hadde rom for slik arbeidssituasjonen var.

Skjengen står fast på at det var riktig av henne å prioritere andre viktige arbeidsoppgaver i tiden frem til ankefristen. Det gjaldt blant annet tilrettelagte avhør av barn, som har lovbestemte frister.

  • Finnmark politidistrikt har så langt ikke hatt noen kommentar til saken.