Sønnen forsvant. Nå blir politiets innsats i letingen gransket

Andreas Thørring Eilertsen (23) ble funnet død, etter å ha vært savnet i flere uker. Spesialenheten for politisaker undersøker nå politiets arbeid i forbindelse med forsvinningen.

Tone Tingvoll

MYE MATERIALE: Tone Tingvoll har samlet flere permer med dokumentasjon og notater fra ukene rundt jul og nyttår i 2018, da hun leitet etter sønnen Andreas.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Jeg har ikke tiltro til politiet i det hele tatt. Nå håper jeg å få svar på hva som egentlig har skjedd. Kanskje kan det bidra til at ingen andre trenger å oppleve det vi har vært gjennom, sier Tone Tingvoll.

Hvert år blir rundt 1800 personer meldt savnet i Norge. De aller fleste kommer til rette etter kort tid.

Tone Tingvolls sønn Andreas Thørring Eilertsen (23) forsvant 16. desember i fjor.

Han hadde lagt igjen nøklene sine i postkassa til Tingvolls mor i Tromsdalen. Familien ante uråd.

De siste månedene hadde Tone og mannen hennes, Frank, merket en endring hos Andreas. Han hadde vært sliten. Han hadde vært deprimert, hadde så vidt svart når Tone og Frank hadde prøvd å snakke til ham.

Den unge mannen hadde diagnosene ADD og Asperger.

Diagnosene ga Andreas utfordringer i det sosiale samspillet med andre, forklarer Tingvoll.

Andreas hadde blant annet hatt utfordringer på jobb. Mandag kveld fikk familien vite at 23-åringen hadde sagt opp både jobben og leiligheta si før helga.

Familien fryktet at sønnens diagnoser hadde bidratt å gjøre Andreas' tilværelse tyngre den siste tiden. De fryktet også at diagnosene kunne gjøre situasjonen verre for sønnen, hvor han enn befant seg.

Tirsdag morgen, 18. desember, ringte Tone Tingvoll politiet for å melde Andreas savnet.

I slike situasjoner skal politiet følge et rundskriv fra Riksadvokaten. Skrivet er tydelig på hva politiet skal gjøre når de mottar en savnetmelding.

Politiet skal blant annet sikre spor og informasjon med én gang. Skrivet understreker også hvorfor god kommunikasjon med de pårørende er viktig:

Pårørende har et sterkt og legitimt behov for å få vite hva som har skjedd, og for å føle sikkerhet for at politiet gjør det man kan for å bidra til oppklaring.

Et åpent og godt forhold til de pårørende medvirker også til at politiet enkelt og raskt får tilgang til den informasjon som de nærmeste har.

Riksadvokaten

Men allerede i den første telefonsamtalen mener Tone Tingvoll at politiet ikke ga henne god nok informasjon.

Tone Tingvoll

VIL HA SVAR: Tone Tingvoll jobber kontinuerlig for å finne ut hva som skjedde med sønnen hennes.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Ville ikke lytte

– Da jeg snakket med politiet den tirsdagen, forsto jeg ikke at jeg måtte avhøres formelt før de kunne sette i gang med søk og etterforskning. Jeg forventet at politiet ville starte leiteaksjon, at det gikk automatisk, sier hun.

Politiet opprettet ikke sak før den 20. desember, da Tone Tingvoll leverte savnetmelding og var inne til formelt avhør. To dager etter at hun først var i kontakt med politiet. Det bekrefter leder for etterforskningsseksjonen i politiet i Tromsø, Lene Fabek.

Rundt to og en halv uke seinere, den 7. januar ble Andreas funnet død på en sidevei til E8 i Skibotn. Et område Andreas ofte befant seg, som mamma Tone Tingvoll hadde bedt politiet holde ekstra øye med i søket etter sønnen.

i hagen

STÅR FORTSATT: Tone Tingvoll mistet sønnen Andreas Thørring Eilertsen (23) rundt nyttår i 2019. Bilen hans står fortsatt i hagene hennes.

Foto: Petter Strøm / NRK

Tingvoll hadde kontakt med politiet i flere måneder etter at Andreas ble funnet, for å få oversikt over hva som ble gjort i søket etter sønnen deres.

I mars meldte hun saken inn for Spesialenheten for politisaker.

Tone Tingvoll mener blant annet at politiet ikke har vist interesse til informasjon og tips hun og resten av familien har kommet med i etterforskningen.

– Jeg fortalte tidlig om stedene jeg trodde Andreas kunne dra. Jeg fikk også informasjon fra folk som skal ha observert han i tiden frem mot nyttårsaften. Blant annet ble bilen til Andreas observert på grensa til Finnmark på lillejulaften. Denne informasjonen ga jeg til politiet i Troms, uten at de tok det videre, sier hun.

Ifølge dokumentasjonen til politiet i Troms ba de ikke om hjelp fra politiet i Finnmark før den 3. januar.

Tone Tingvoll mener også at politiet holdt tilbake informasjon de pårørende kunne hjulpet med å tolke. Og at politiet i Troms ikke reagerte slik de skal, da hun leverte savnetmeldingen.

– Vi lette i tre uker, uten at vi opplevde å få hjelp fra politiet. Jeg ringte politiet omtrent 20 ganger i jula, men vi fikk beskjed om at etterforskerne ikke arbeidet om kveldene, at det var kortere åpningstider og langhelg som følger av juleferie, sier hun.

– Da Andreas var savnet mener jeg at politiet ikke fulgte retningslinjene for søk etter savnede personer. De har heller ikke fulgt oss opp i ettertid, slik de skal. Jeg mener blant annet at de har holdt igjen på informasjon og dokumentasjon jeg har spurt om.

Lene Fabek, leder for etterforskningsseksjonen på Tromsø politistasjon, mener de har involvert Tingvoll og resten av de pårørende så godt som mulig.

Fabek

KJENNER SAKEN: Lene Fabek i politiet er frem til å få en vurdering fra Spesialenheten.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi har etter beste evne forsøkt å gi både mor og far informasjon om vårt arbeid med saken. Vi har ikke ment å holde noe av informasjonen skjult for mor, og vi tar hennes tilbakemeldinger på alvor, sier Fabek.

Ser frem til svar

Per Martin Utkilen, etterforskningsleder i Spesialenheten i Midt- og Nord-Norge, bekrefter at de undersøker saken.

Spesialenheten undersøker ikke alle sakene de får inn. Denne har de likevel valgt å se nærmere på.

Men Utkilen kan ikke si noe om Spesialenhetens vurderinger.

– I denne type saker tar vi utgangspunkt i om politiet har fulgt det regelverket som gjelder, sier Utkilen videre, og viser blant annet til politilovens paragraf to og det nevnte rundskrivet fra Riksadvokaten.

– Vi tar så stilling til om politiet har opptrådt straffbart eller ikke. I tilfellene der de ikke har gjort noe straffbart, kan vi likevel påpeke om de har opptrådt klanderverdig, sier Utkilen.

Etterforskingsavdelingen regner med å være ferdig med undersøkelsene i august. Saken vil deretter sendes sjefen for Spesialenheten for påtaleavgjørelse.

Politiet i Tromsø ser frem til å høre hva Spesialenheten konkluderer med.

Rettssak mot tidligere politimann, dag 1

UNDERSØKER IKKE ALLE SAKER: Per Martin Utkilen, etterforskningsleder i Spesialenheten i Nord-Norge, forklarer at de gjør en grundig vurdering av sakene som meldes inn til dem, før de eventuelt velger å undersøke sakene videre.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Så lenge saken er under etterforskning av Spesialenheten, kan vi ikke gå nærmere inn på de konkrete tiltakene, vurderingene og beslutningene vi har tatt i saken. Vi ser fram til å få den belyst av Spesialenheten, sier Lene Fabek i politiet.

Andreas Thørring Eilertsens far Stein-Erik Eilertsen er informert om at denne saken blir publisert, men ønsker ikke uttale seg.

Andreas Thørring Eilertsen

TIPS: Tone Tingvoll og hennes mann håper fortsatt at folk som kan ha tips om bevegelsene til Andreas Thørring Eilertsen i perioden mellom 16. desember og 7. januar, tar kontakt.

Foto: Privat