Fire uoppdagede vrak funnet i Barentshavet

Sannsynligvis stammer tre av vrakene fra Murmansk-konvoien fra andre verdenskrig, mens ett av vrakene mest sannsynlig er fra første verdenskrig.

– Det er spennende krigshistorie som er funnet på bunnen av Barentshavet, sier Erling Skjold fra Norsk Skipsvrakarkiv.

Sjømålingsfartøyet til Kartverket har funnet fire tidligere uoppdagede vrak på bunnen av Barentshavet i det tidligere omstridte området langs grensen mot Russland. Vrakene, som ligger på 200-300 meters dyp, er 120-140 meter lange, 15-21 meter brede og 13-16 meter høye.

Kartverket registrerer vrak de kommer over under sjømålingen, men de undersøker det ikke videre. Basert på vrakenes beliggenhet og størrelse har Erling Skjold fra Norsk Skipsvrakarkiv langt på vei identifisert hvilke skip det er Kartverket har funnet.

– Størrelsen på skipene tilsier at dette sannsynligvis er krigsforlis, og de nordligste må være forlist sommerstid. Posisjonsangivelser for 75-100 år siden er særdeles mye mindre nøyaktige enn dagens, så dette var den største utfordringen. Vrakenes størrelse ble dermed vel så viktig som deres posisjon, skriver Skjold i redegjørelsen.

Vrakenes beliggenhet

Vrakenes beliggenhet og størrelse i en skjematisk framstilling. Fordi vrak 1 ligger utenfor de aktuelle seilingsrutene for andre verdenskrig, tyder det på at det må stamme fra første verdenskrig, ifølge skipsvrakeksperten.

Vrak nummer 1 må være fra første verdenskrig, mens vrak nummer 2, 3 og 4 passer utmerket med PQ 17-massakren som fant sted 4. juli 1942, forteller Skjold.

Britisk lastebåt fra 1916

– Det eneste aktuelle skipet som passer med posisjon og størrelse for vrak nummer 1 er britisk DS «Iolo». Det ble bygd i 1898, men 11. oktober 1916 ble den britiske lastebåtens siste dag på overflaten, skriver Skjold i analysen.

Videre står det at på reise fra Cardiff til Arkhangelsk ble den stanset av den tyske ubåten U-46 cirka 150 nautiske mil utenfor Vardø. Etter kontroll fikk besetningen lov til å gå i livbåtene før ubåtesset «Hillebrand» på sitt første stridstokt senket «Iolo» med torpedo og artilleri..

– Ubåtsjefen må ha hatt en særdeles god dag da han tok den barmhjertige beslutningen om å ta hele besetningen om bord på ubåten, før de ble fraktet til Vardø, mener Skjold.

Det britiske lasteskipet D/S Iolo

Det britiske lasteskipet DS «Iolo», som var lastet med 5200 tonn kull da den ble oppbrakt av tysk ubåt U-46 11. oktober 1916.

Foto: Bill Schell, York Collection.

Murmanskkonvoiene

De tre resterende skipene var med stor sannsynlighet en del av Murmanskkonvoiene, skipskonvoiene med forsyninger til Sovjetunionen i perioden 1941-1945, som betegnes som en av andre verdenskrigs mest dramatiske operasjoner.

Krigsfanger

Krigsfanger fra DS «Carlton», som ifølge skipsvrakeksperten er det mest sannsynlige skipet som utgjør vrak nummer 4 i oversiktillustrasjonen.

Foto: Erling Skjold, Norsk Skipsvrakarkiv

Skjolds analyse viser at vrak nummer 2, 3 og 4 på illustrasjonen må stamme fra PQ 17-konvoien. Han skriver at de mest sannsynlige kandidatene, med tanke på posisjon og størrelse, er henholdsvis amerikansk DS «Honomu» (1919/6977), britisk DS «Earlston» (1941/7195) og amerikansk DS «Carlton» (1920/5127).

LES OGSÅ: Tirpitz snudde livet til den dødssyke gutten
LES OGSÅ: – To av barna ville drukne seg selv for å redde resten av familien

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Hege Iren Hanssen gir deg Nordnytt 19:45

Hege Iren Hanssen gir deg Nordnytt 19:45