Sparebank1 Nord-Norge legger ned 16 bankkontorer

Storbanken i nord stenger 16 av 31 bankkontorer i landsdelen.

Sparebank 1 Nord-Norge

Bankene stenges fordi brukervanene til folk er endret, sier konsernsjefen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– De siste årene har digitaliseringen virkelig skutt fart. Under koronakrisen har kundene våre vist at de både er, og foretrekker å være, digitale. Også i møte med rådgiverne, sier konsernsjef Liv Ulriksen i en børsmelding.

Svært få kunder går i banken i 2020 – de løser oppgaven selv i mobilbanken, i nettbanken, eller i samtaler med rådgivere.

I tillegg skal Sparebank1 Nord-Norge kutte 40 millioner kroner i kostnader.

Derfor stenger konsernet nå 16 mindre bankkontorer, mens 15 kontorer gis nytt og utvidet innhold.

Liv B. Ulriksen

SpareBank 1 Nord-Norge opplever sterk konkurranse, og konsernsjef Liv Ulriksen forteller at prisene presses og kampen om kundene tilspisses.

Foto: Marius Fiskum

Lang reisevei

Ulriksen har forståelse for at mange vil bli skuffet over at kontorer nå stenges. Hun vet også at mange ikke er digital og tradisjonelt har fått hjelp fysisk i banken.

– Til disse kan jeg si at vi kjenner våre kunder, og vi skal strekke oss langt for at overgangen skal bli håndterbar for alle. Og vi vil fortsatt ha banklokaler over hele landsdelen, selv om reiseveien nå blir lengre for noen, sier konsernsjefen.

– I tillegg drar vi mer og mer ut til våre kunder, og treffer de der de er. Det skal vi fortsette med.

Sparebank 1 Nord-Norge

35 ansatte jobber ved de kontorene som stenges.

Foto: Janni E. Hvidsten Evensen / NRK

– Blir utfordrende for samisktalende kunder

– Tjenestene til den samisktalende delen av befolkningen i Finnmark blir helt borte når det gjelder bank. Det er kritisk, rett og slett. Det er å skru samfunnsutviklingen mange tiår tilbake i tid, sier tidligere ordfører i Karasjok, Kjell H Sæter til NRK.

Sæter mener dette vil gå spesielt utover de eldre, og mener ingen av de fem kontorene som blir igjen i Finnmark har samisk kompetanse blant sine ansatte.

Han får støtte i sin bekymring av Sametingsråd Silje Karine Muotka, som også tror den eldre generasjonen vil bli hardes rammet av nedleggingen.

– Sparebank1 lokalt har ansatte som behersker samisk språk, som gjør at det er mulig å benytte banktjenester på samisk.

Spesielt er hun bekymret for utvikling av distriktene og for hvordan næringslivet vil bli rammet uten et lokalt bankkontor.

– Jeg tror Sparebank1 er en av de få bankene som virkelig har prioritert samisk språk, noe som er viktig å ivareta.

Hun legger til at Sametinget prøver å få til et møte med Sparebank1 Nord-Norge for en snart løsning.

– Vi må prøve å bruke påvirkningsmuligheter og legge frem hvor viktig det er for ledelsen i banken.

Sametingsråd Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka er spesielt bekymret for hvilke konsekvenser nedleggelsens vil ha for utviklingen i distriktene og for lokalt næringsliv.

Foto: Tom Stian Tretnes Hansen / NRK

35 ansatte berørt

35 ansatte blir direkte berørt av endringene. Men Sparebank 1 Nord-Norge sier de vil jobbe for å finne løsninger for disse.

– Vi tilbyr våre ansatte gode, frivillige sluttpakker. Noen vil nok også fortsette på andre kontor, eller på hjemmekontor for å kunne dra på hjemmebesøk, sier Ulriksen.

De gjenværende kontorene vil bli bemannet opp, og får et ennå sterkere tjenestetilbud enn tidligere.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo