Sør-Troms vil ha én nødsentral

Sør-Troms regionråd opprettholder sin klage om at de inntil videre vil være tilknyttet nødmeldingssentralen i Bodø, og ikke Tromsø. I en klage til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener regionrådet at hele Nord-Norge helst bør være en nødmeldingsregion. Alle kommunene i Sør-Troms har siden nedleggelsen av 110-sentralen i Narvik i 2013 vært underlagt 110-sentralen i Bodø. Det er de svært tilfreds med.