Solhjell: – Tøffere tiltak må til

Nye målinger viser at farvannet rundt Nordpolen kan være isfritt innen få år.

Isbjørn og kart over issmelting i Arktis

Det kan bli katastrofalt for blant annet isbjørnen når isen minker i Arktis. Den røde streken viser hvor isen lå i 1979.

Foto: Arne Nævra/National Snow and Ice Data Center (NSIDC)/montasje Tuva Tagseth

Fredag besøkte miljøvernminister Bård Vegar Solhjell Norsk Polarinstitutt i Tromsø.

Rekordlite- og tynn is i nord

Der fikk han presentert ferske målinger som viser at havisen i Arktis aldri har vært mindre og tynnere. Selv om smeltesesongen i Arktis ikke er over for i år, er det allerede nå mindre is på Nordpolen enn i rekordåret 2007.

Isen i Polhavet nå er for det meste ettårsis som er mindre enn to meter tykk. For få år siden var det flere år gammel is som var mange meter tykk.

– Klimaendringer er en nåtidsdebatt Dette viser at endringene skjer i dag. Det Norsk Polarinstitutts forskning viser oss, er at effekten av klimaendringer er store i Arktis – her hos oss – samtidig som smeltingen i nord bidrar til alvorlige globale konsekvenser. Utviklingen ser verre ut enn det vi trodde for få år siden, og det er derfor nødvendig å sette i verk tøffere tiltak, mener statsråden.

Smelter langt raskere enn antatt

En av verdens fremste forskere på havis, forskningsdirektør Nalan Koc ved Norsk Polarinstitutt, tror at lite is, varmt vann og spesielle vindforhold kan gjøre farvannet rundt Nordpolen tilnærmet isfritt innen få år. Det er langt tidligere enn prognosene hittil har vist.

For i sommer har forskerne ved instituttet påvist at en kombinasjon av vind og bølger fører til at varmt vann kommer opp til overflaten. Det gjør igjen at havisen smelter enda mer fra undersiden.

– Vi snakker om store mengder smeltende is i Polhavet. Tapet av sommeris fra 2007 til 2012 tilsvarer to ganger Norges landareal. Sammenlignet med gjennomsnittet av utbredelsen av sommeris på 1980-og 90-tallet, tilsvaret årets smelting åtte ganger Norges areal, og enda har vi ikke sett isminimum for i år, sier Koc.

Internasjonal direktør ved Norsk Polarinstitutt, Kim Holmén, er bekymret for konsekvensene av issmeltingen.

– Det vi ser er en stor forandring, og den skjer raskere enn før. Konsekvensene er at det blir store forandringer i levekårene for isavhengige arter slik som sel og isbjørn. Vekselvirkningen mellom atmosfæren og havet endres, og dette igjen har konsekvenser for klimaet, sier Holmén.

Trolig menneskeskapt årsak

Og han fortsetter:

– Vi kjenner ikke alle konsekvenser av endringene, men det som skjer får klare følger for økosystemet, for dyr og planter i Arktis. Mange arter får det vanskeligere. Og vi vet at Arktis påvirker hele jordens klima, blant annet. når det gjelder nedbør og vind, sier han.

Holmén sier at forskerne ikke vet alt om årsaken til issmeltingen.

– Vet ikke alt om årsaken, men noe skyldes naturlige variasjoner. Mer og mer tyder likevel på at en stor del av endringene vi ser i Arktis skyldes menneskelig påvirkning av atmosfæren, avslutter han.

Sjøis i Arktis, 2007 vs. 2012

Sjøisen i Arktis, 2007 vs. 2012.

Foto: http://osisaf.met.no /copiright (2012) EUMETSAT

Se TV-innslag:

Nye målinger viser at farvannet rundt Nordpolen kan være isfritt langt tidligere en antatt.

Forskere fra Norsk Polarinstitutt har i sommer tatt isprøver i Arktis. Foto: Norsk Polarinstitutt