Vaksinemotstand gjør at Forsvaret snur: – Fornuften har seiret

Vernepliktige slipper å reise til hjemkommunen når de skal få koronasprøyten. – Fornuften har seiret, sier hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund.

20171020_MMH_0104.jpg

Her får en vernepliktig influensavaksine på post. Forsvaret vil ha samme praksis når soldatene skal sikres mot covid-19.

Foto: Forsvaret / Hegland, Magnus Mugaas

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi får ei effektiv, militær, god løsning som sparer tid og penger – og vi beholder beredskapen, sier hovedtillitsvalgt Pål B. Nygaard.

Ifølge Norges vaksinestrategi skal man som hovedregel vaksineres i hjemkommunen sin. Derfor var det en stor bekymring for at de om lag 10.000 vernepliktige som stort sett bor andre steder enn der de tjenestegjør, måtte reise til sin hjemkommune for å få vaksinen.

Nygaard viser til at å sende soldater hjem for et nålestikk både får operative og økonomiske konsekvenser, i tillegg til smitterisiko for den øvrige befolkningen.

Nå har Forsvarsdepartementet, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, kommet fram til at det vil være best å vaksinere de vernepliktige der de tjenestegjør. Dette for å redusere antall unødvendige reiser.

Forsvaret har vurdert antall vernepliktige i førstegangstjeneste som er tilgjengelig for vaksinering i tidsrommet juli til september 2021. Vaksinering av vernepliktige må ses opp mot den nasjonale planen for vaksinering av denne aldersgruppen, skriver Forsvaret til Forsvarsdepartementet.

Starter i månedsskiftet

Onsdag denne uka skal de ulike avdelingene i Forsvaret ha klar ei grovskisse over hvordan de vil gjennomføre vaksineringen.

– Vi får utlevert de første dosene fra FHI i uke 26, hvis alt går etter planen. Forsvaret går inn i ferieavvikling de også, så nå planlegger man dette opp mot bemanning, sier kommandørkaptein Haakon Hasselgren Eilertsen.

Haakon Hasselgren Eilertsen i Forsvarets sanitet.

Kommandørkaptein Haakon Hasselgren Eilertsen.

Foto: Forsvaret

Han er medical advisor i Forsvarets sanitet og fungerer som en koordinerende enhet mellom FHI og Forsvaret.

Det er besluttet at aldersgruppa 18-24 år skal prioriteres etter at de over 45 år er vaksinerte. I Oslo har vaksineringen av 18-åringer nå startet. Forsvarets vernepliktige er også i denne gruppa.

– Det betyr at nå må vi ta vårt samfunnsansvar og vaksinere de unge. Vi ønsker det velkommen, men vi er også veldig nøye på at vi måtte vente til det var vår tur i henhold til aldersfordeling og prioritering, påpeker Eilertsen.

– Vil gå effektivt

Vaksineringen vil ikke belaste vertskommunene. Den tar Forsvaret seg av selv. Hovedtillitsvalgt Pål B. Nygaard er ikke i tvil om at de ulike avdelingene vil klare å vaksinere de vernepliktige.

– Jeg tror det kommer til å gå meget effektivt. Vi har gode rutiner for å vaksinere folk vi sender i internasjonale operasjoner. Det kommer til å gå helt utmerket, på en militær, god måte, sier han.

Pål B. Nygaard foran lagrede MLRS-batterier

Hovedtillitsvalgt i NOF, Pål. B. Nygaard er glad for at Forsvaret nå snur i vaksinesaken.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Han håper også at ansatte i Forsvaret som pendler vil kunne vaksineres på sin avdeling.

Forsvaret skal nå i dialog med Folkehelseinstituttet for å bli enige om den praktiske gjennomføringen av vaksineringen.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 24.06.2021
1 176
Smittede siste 7 dager
33
Innlagte
792
Døde
2 296 696
Vaksinerte