Solberg møter Putin: – Kan bli et taktskifte for norsk-russisk politikk

Russland-ekspert tror møtet mellom statsminister Erna Solberg og president Vladimir Putin kan bli et vendepunkt i storpolitikken mellom Russland og Norden.

Erna Solberg i Russland

TILBAKE I RUSSLAND: Statsminister Erna Solberg ankom mandag kveld St. Petersburg. Sist hun befant seg på russisk jord var under OL i Sotsji i februar 2014.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I ettermiddag møtes Norges statsminister og Russlands president for første gang siden Krim-konflikten i 2014.

Siden da har det ikke kommet noen invitasjon til Norges statsminister fra russisk side, før nå. Møtet skjer i forbindelse med konferansen Arktisk Forum i St. Petersburg.

– Forvaltning av hav og vårt langvarige samarbeid står på dagsorden, sier statsminister Erna Solberg selv om det sjeldne møtet.

Leder for Barentssekretariatet, Lars Georg Fordal, tror dette møtet kan bli starten på et politisk taktskifte.

– Det at det er Russland som inviterer på denne måten, er et signal om at man absolutt ønsker dialog, sier Fordal.

Lars Georg Fordal

PÅ GRENSA: Lars Georg Fordal er daglig leder i Barentssekretariatet, som har eksistert i 25 år.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Kurs mot sanksjonsfrihet

Norge stiller også med utenriksminister Ine Eriksen Søreide i møtet, som etter planen skal vare i 40 minutter.

– Da bør Norge ta initiativ til å få slutt på sanksjonene og styre samtalene i retning visumfrihet, sier Fordal.

Han håper Norge kan strekke ut en hånd, og komme med konstruktive forslag til hvordan veien skal gå videre – hva man må bli enige om for at det skal kunne skje konkrete endringer, blant annet med tanke på sanksjonene som ble innført mot Russland i 2014.

– Det at både Solberg og utenriksminister Eriksen Søreide stiller er egentlig et signal om at man ønsker å ha dialog, mener Fordal, samtidig som han understreker:

– En ny dialog mellom Norge og Russland kan være en mulighet til å få slutt på sanksjonene. Men jeg tror samtidig det er urealistisk at alt skjer i løpet av ett møte. Det er ikke noe Norge kan gjøre alene.

Grenseavtale Norge-Russland

GRENSEAVTALE: Selv om det politiske forholdet mellom Russland og Norge har vært kjølig i lang tid, har likevel landene inngått viktige avtaler. I september 2018 ble landene enige om en justering av grensa.

Foto: Solveig Rossebø / Utenriksdepartementet

Fordal mener Norge må samarbeide med andre land, og sammen se på hvilke krav som blir satt fra storsamfunnet til Russland.

– Næringslivet ble rammet hardt

Siden år 2014 har flere norske næringslivsbedrifter trukket seg ut av Russland. Også mange norske eksportbedrifter melder om vanskelige forhold i nabolandet.

Det beste eksempelet er norsk sjømat. I januar skrev nettavisen E24 at norsk laksenæring har tapt 20 milliarder kroner på utestengelsen fra det russiske markedet siden sanksjonene trådte i kraft.

Styreleder for norsk-russisk handelskammer, Liv Monica Stubholt, bekrefter at næringslivet over tid har hatt en merkbar belastning.

Det Stubholt er mest bekymret for på sikt, er at det skapes en forventning om at det er mer risikofylt å drive handelssamarbeid med Russland, enn den antatte risikoen næringslivet er vant til å håndtere.

Liv Monica Stubholt

POSITIV TIL MØTET: Liv Monica Stubholt i Norsk-russisk handelskammer, sier de har merket seg at kontakten mellom norske og russiske myndigheter har økt det siste året.

Foto: Jurij Linkevitsj

– Det gjør at det blir vanskeligere å mobilisere flere nye virksomheter til å interessere seg for markedet i Russland, og motsatt, og det taper vi på, sier Stubholt.

Samarbeider i Nord

I nord fungerer folk-til-folk-samarbeidet mellom de arktiske nabolandene like godt som før Krim-konflikten, mener Lars Georg Fordal. Men statistikken viser at betydelig færre reiser over den norsk-russiske grensa på Storskog nå, enn i toppårene 2013–2014.

Likevel opplever Barentssekretariatet oppgang i antall søknader til prosjekter og aktiviteter i regionen.

I likhet med Stubholt tror også Fordal at næringslivet vil nyte godt av et bedre samarbeidsklima mellom Norge og Russland.

– Mitt inntrykk er at både Norge og Russland er svært interesserte i år få til mer aktivitet mellom landene, enn vi ser i dag.

Frode Berg

Etter det NRK erfarer vurderer også statsminister Erna Solberg å ta opp Frode Berg-saken i møtet med Putin.

– Det vil jo være veldig rart hvis Frode-Bergs-saken ikke tas opp mellom Norge og Russland, sier Fordal.

Han mener møtet i dag vil kunne gi en god mulighet til å få til en utleveringsavtale.

– Samtidig som det kan være en mulighet for Norge til ta initiativet til å lage et veikart ut av sanksjonene, sier Fordal.

Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Arild Moe, tror møtet også vil bli brukt til å snakke sammen om forskjellige sikkerhetspolitiske utfordringer.

– Det har aldri vært noe brudd i forbindelsene mellom Norge og Russland, men det er bemerkelsesverdig at både statsministeren og utenriksministeren reiser, sier Moe til NRK.

Nordmann fengslet for spionasje

Frode Berg er den første nordmannen i moderne tid som er arrestert og siktet for spionasje i Russland. Her følger en detaljert tidslinje av hendelsene.