Hopp til innhold

Fylket er slått sammen, men Elias får ikke gå på den nærmeste skolen

Troms og Finnmark prioriterte ikke videregående skole da de slo seg sammen. Gamle inntaksregler gjør at Elias (16) fra Finnmark ikke får gå på skole i Troms.

16 år gamle Elias Brattfjord-Danielsen

Troms og Finnmark fylkeskommune prioriterte ikke å gjøre noe med de gamle inntaksreglene. Det gjør at Elias Brattfjord-Danielsen ikke får oppfylt førstevalget sitt fordi linja han har søkt på ligger i Nord-Troms.

Foto: Privat

16 år gamle Elias Brattfjord-Danielsen fra Hasvik på Sørøya får ikke oppfylt ønsket sitt om å ta informasjonsteknologi og medieproduksjon på videregående.

Årsak: Fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark gjelder ikke for videregående elever.

– Hadde ikke karakterene vært gode nok, så hadde det vært lettere å godta fordi da handler det om noe man kunne gjort bedre, sier elevens mor, Monica Brattfjord.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon tilbys i både Vardø i Øst-Finnmark og Storslett i Nord-Troms. Men på grunn av store reiseavstander er ikke Vardø et reelt alternativ for 16-åringen.

– Det er urimelig at han ikke får oppfylt førstevalget sitt når tilbudet ligger rett over regionsgrensa, sier Monica Brattfjord.

Skolekart
Monica Brattfjord

Monica Brattfjord syns det er rart at fylkeskommunen ikke har prioritert å lage nye inntaksregler.

Foto: Privat

Samme fylke – ulike regler

Over 8200 søkere har fått tilbud om skoleplass til høsten ved videregående skoler i Troms og Finnmark. Basert på gamle opptaksregler, har de måttet søke om opptak i to individuelle fylker.

– Det er de gamle inntaksreglene som gjelder fordi man rett og slett ikke rakk å lage en ny forskrift i fjor høst, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).

Han sier Troms og Finnmark fylkeskommune jobber med dette, men at det ikke kommer på plass før inntaket høsten 2021.

Hvordan de nye reglene blir, er for tidlig å si. Det er mange faktorer som skal på plass for å sikre interessene til både elever og fremtidige arbeidsgivere, ifølge Rohde.

– Jeg skjønner at det er trasig å ikke få førstevalget sitt, men jeg har dessverre ingen trøst å komme med for dette skoleåret.

Bjarne Rohde

Fylkesråd Bjarne Rohde sier at de jobber med å få på plass et karakterbasert opptak for hele fylket.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Forholder oss til loven

I februar ble Elias Brattfjord-Danielsen anbefalt av inntakskontoret i Finnmark om å søke seg til Nord-Troms. De mente det var sannsynlig at 16-åringen ville få innvilget ønsket sitt dersom han kom med tungtveiende grunner som blant annet lang og dyr reisevei.

Da han i april ble kontaktet av skolen i Nord-Troms som lurte på om han ville takket ja til plass dersom han fikk tilbudet, var de sikre på at det ville ordne seg.

Skuffelsen var derfor stor da avslaget kom 10. juli.

– Det tar en hel dag å reise til Vardø, og bare tre-fire timer til Nord-Troms. Han får ikke oppfylt utdanningsvalget sitt fordi det er for store avstander som det ikke tas hensyn til, sier Monica Brattfjord.

Avdelingsleder Utdanning Vest i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjørn Inge Thomasfjord, sier han forstår frustrasjonen over skolesituasjonen til 16-åringen fra Sørøya, men at det er ingenting de kan gjøre.

– Vi er nødt til å følge lover og forskrifter som sier at de har rett til å få oppfylt én av tre alternativer som de har søkt på, sier Thomasfjord.

Han sier at sammenslåingsprosessen har gått så raskt slik at de ikke har kunnet etablere og vedta nye inntaksregler for videregående skole.

Bjørn Inge Thomasfjord, Avdelingsleder Utdanning Vest for VGS Opplæring i Troms og Finnmark

Bjørn Inge Thomasfjord, Avdelingsleder Utdanning Vest, sier at den politiske organiseringen må på plass før de kan få nye retningslinjer.

Foto: Privat

Redd for motivasjonen

Elias Brattfjord-Danielsen har kommet inn på andrevalget; elektrolinja i Hammerfest.

– Han sier det er helt greit å gå elektro, men det er jo ikke det han vil. Man skal fullføre det man begynner på, men når lysta ikke er der, er vel ikke utgangspunktet så bra, sier Monica Brattfjord.

De har bestemt seg for å klage på avslaget, men er redd for at saksbehandlingen vil trekke ut i tid slik at det blir for sent til oppstart.

Ifølge Bjørn Inge Thomasfjord er normal saksbehandlingstid tre til fire uker. Saker som haster opp mot skolestart, vil prioriteres, men det er ikke gitt at Elias Brattfjord-Danielsen vil få ønsket sitt oppfylt.

– Vi har forståelse for å få innfridd ønsket om utdanningsprogram er viktig for gjennomføringen, men vi må forholde oss til loven. Og den sier at man har rett til ett av tre ønsker, sier Thomasfjord.

Fylkesråd Bjarne Rohde (SV) sier at han ikke kan kommentere enkeltvurderingene som er gjort i saken til Brattfjord-Danielsen, men at det ikke er ønskelig at folk skal flytte «lenger enn nødvendig for å få videregående opplæring».