På søk etter vikinghøvdingen Tore Hund

Utstyrt med det ypperste av søkeutstyr går de til aksjon, et 20 talls medlemmer fra Tromsø metallsøkerklubb. Målet er vikinghøvdingen Tore Hunds bosted på Bjarkøy.

Tromsø metallsøkerklubb leter etter gjenstander fra Tore Hund

På Bjarkøy leter et gjeng entusiaster etter spor fra vikingtiden.

– Vi har metallsøker, en pinpointer, og en GPS – som er viktig for å markere posisjonen funnene blir gjort – ellers må vi ha diverse spader, kniv og tannbørst, sier en smilende Torjei Johansen.

Torjei Johansen

Torjei Johansen leter etter spor fra vikingtiden.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Midt i Tore Hunds rike

Metallsøkerne går nærmest manngard på jordet der man mener vikingen Tore Hund hadde sitt sete. En vikinghøvding som er kjent for å ha tatt livet av Olav den hellige under slaget på Stiklestad.

– Vi vet at det ligger en stor gårdshaug her. Vi vet også at det ligger en stor nausttuft nede ved sjøen. Sagaen forteller at Tore Hund skal ha bodd et sted på Bjarkøy. Fra gården hadde han god oversikt over båter som kom og gikk. Det er ikke gjort omfattende undersøkelser her tidligere, så dette er spennende, forteller fylkesarkeolog Anne Karine Sandmo.

Selv om det for det meste er gammelt skrot som dukker opp, finner de av og til noe fra vikingtiden.

– Ja, det er veldig mye skrot, men nede ved nausttuften gjorde vi noen interessante funn, sier klubbens leder, Tor-Ketil Krokmyrdal, og viser frem en knapp, en perle og et lodd.

Gjenstander vikingtid

Her er noen av gjenstandene fra vikingtiden. En knapp, en perle og et lodd.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Viktig med samarbeid

Undersøkelsen er et samarbeid mellom fylkesarkeologene og metallsøkerklubben, et samarbeid Anne Karine Sandmo mener er viktig.

Anne-Katrine Sandmo

Fylkesarkeolog Anne-Katrine Sandmo, er glad for samarbeidet.

Foto: Martin Mortnensen / NRK

– Det blir flere og flere som skaffer seg metallsøkere, og de fleste er unikt interessert i historie og sitter inne med stor kunnskap. Derfor er det bedre at vi samarbeider om å finne historiske ting enn at vi skal sitte på hver vår kant og ikke vite om hverandre.

Vi blir avbrutt av et jubelrop fra en knestående Stefan Furnes, som tydeligvis har funnet noe gammelt.

Stefan Furnes

Stefan Furnes fant en 16 skilling fra 1716, som er omgjort til knapp.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Det er en 16 skilling fra 1716, det er ikke så vanlig. Som oftest finner vi 8 skillinger.

– Har den stor verdi?

– Nei, det har den dessverre ikke. Mynten er omgjort til en knapp, og da er ikke verdien så stor. Men for meg personlig har den verdi, sier en glad metallsøker.

Trømsø metallsøkerklubb

Medlemmer av metallsøkerklubben leter etter Tore Hund sine eiendeler.

Foto: Martin Mortensen / NRK