Snur om oljeomlasting i Bøkfjorden

Miljødirektoratet har gitt Norterminal tillatelse til å fortsette sin oljeomlasting i Bøkfjorden i Sør-Varanger.

Oljeomlasting Bøkfjorden

Selskapet Norterminal får gjenoppta oljeomlastingen i Bøkfjorden i Sør-Varanger av Miljødirektoratet.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Vår vurdering er at Norterminal nå driver i tråd med tillatelsen, melder direktoratet drøyt en uke etter at de ba om stans i oljeomlastingen.

Naturvernforbundets regionsekretær for Nord-Norge Geir Jørgensen mener det er grunn til å spørre om Miljødirektoratet er i stand til å gjøre jobben sin.

– Slik vi oppfatter det har Miljødirektoratet gått tilbake på det de tidligere har vedtatt og gjort når det gjelder oljeomlastingen i Bøkfjorden, sier Geir Jørgensen i Naturvernforbundet.

Tilsyn

INSPEKSJON: Isen som her sees tett opp mot skipet kan skade lensene som skal beskytte naturen mot en eventuelt utslipp i fjorden. Bildet ble tatt under inspeksjonen.

Foto: Miljødirektoratet

Krever ny gjennomgang

Oljeomlastingen skjer i nasjonal laksefjord og Naturvernforbundet vil ikke akseptere at aktørene selv skal få ta ansvaret for natur og miljø.

– Vi krever at Miljødirektoratet tar en ny gjennomgang her og får stanset denne virksomheten, sier Jørgensen.

– Hva vil dere gjøre for å få Miljødirektoratet til å snu enda en gang?

– Vi er nødt til å se på helheten i denne saken, helt tilbake til da den startet. Det er mulig vi må kreve en forvaltningsrevisjon av Miljødirektoratet for å komme til bunns i det som skjer, sier Jørgensen.

– Har tillatelse til å drive

Miljødirektoratet var på tilsyn for en drøy uke siden ved Bøkfjorden. Der fant de flere brudd på regelverket hos Norterminal, sier Bjørn Bjørnstad avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

– Et av dem omhandlet at de drev omlasting ved hjelp av et omlastingsskip. Noe som Norterminal ikke hadde anledning til etter tillatelsen på området hvor de drev i, sier han.

Et annet forhold var beredskapssituasjonen. Torsdag ga bedriften tilbakemelding til Miljødirektoratet om at Norterminal ikke lengre bruker omlastningskipet som mellomlager på den posisjonen.

– Dermed driver dem i tråd med tillatelsen på det punktet. Så avventer vi bedriftens tilbakemelding knyttet til bruddene som handler om beredskap om en drøy uke, sier Bjørnstad.