Snøskred sørvest for Longyearbyen

Det har gått et snøskred ved Longyearbeen sørvest for Longyearbyen, men ingenting tyder på at det var folk i området da skredet gikk, opplyser Sysselmannen.

Longyearbreen mot byen

Bildet viser utsikt fra Longyearbreen ned mot Longyearbyen.

Foto: Torill Ustad Stav / NRK

Sysselmannen på Svalbard opplyser i en pressemelding at skredet har gått nederst ved Longyearbreen ovenfor Tverrdalen.

– Skredet er gått om lag to kilometer fra «Huset», sier sysselmannsoverbetjent Ole Jakob Malmo. Restauranten «Huset» ligger et stykke ovenfor sentrum av Longyearbyen.

Sysselmannen fikk melding om skredet kl. 13:53 av en snøskuterfører som var i området.

– Vi har søkt over skredet med elektronisk søker uten å finne noe, ingen er savnet og det er ingenting visuelt som tyder på at noen har vært i nærheten, sier Malmo.

Det ligger 3–4 meter med snø over snøskutertraseen. Selve skredet er om lag 70–80 meter bredt nederst og i bruddkanten 150–200 meter, opplyser Malmo.

Området er stengt for snøskuterferdsel, og Sysselmannen oppfordrer folk som har tenkt seg ut på tur om å følge med på skredvarslingstjenesten varsom.no.

Snøskredfaren ligger på faregrad 3, betydelig, på Nordenskiöld Land på Spitsbergen nå.

Ifølge Svalbardposten arrangeres det skredøvelse i Longyearbyen søndag ettermiddag der både Sysselmannen, Røde kors, Lufttransport og sykehuset skal delta.