Snøhvit gir 4,7 millioner tonn CO2

Utslippene på Melkøya blir småtteri i forhold til hva Snøhvitgassen fører til når den kommer til USA.

Cove Point
Foto: Eirik Palm / NRK

Neste år går den første lasten med nedkjølt gass (LNG) fra Melkøya til ilandføringsterminalen Cove Point i Maryland utenfor Washington DC. Herfra går den videre til bruk i husholdninger, kraftproduksjon og annen industri. Statoil skal årlig eksportere 2,4 milliarder kubikkmeter gass til denne terminalen, og det utgjør betydelige utslipp.

4,7 millioner tonn

– Dette blir i størrelsesorden 4,7 millioner tonn CO2 per år, som frigjøres av denne eksporten, sier Halvard Svendsen, professor i kjemisk prosessteknologi ved NTNU.

– Utslippene skjer uavhengig av om gassen brennes hjemme eller i kraftverk, sier han.

I tillegg kommer de årlige CO2-utslippene på vel 900.000 tonn fra gasskraftverket på Melkøya, som skal skaffe energi til prosessanlegget.

Supplement

Sammen med Cove Point er Snøhvitgassen døråpneren til det amerikanske gassmarkedet. Energibehovet i USA er stort, og Statoil har en leieavtale på 20 år på gassterminalen.

Det er samtidig lite trolig at gass fra Norge vil fortrenge andre, mer forurensende energikilder, som for eksempel kull. Miljøstiftelsen Bellona følger den amerikanske energi- og klimapolitikken. Mens gass i større grad går inn som et alternativ i Europa, kommer den som et tillegg i USA.

– Nei, det ligger ingen klimagevinst i å få gass til USA, sier USA-medarbeider Svend Søyland i Bellona.

– Hvorfor ikke?

– Fordi behovene er så store og gassen utgjør en relativt liten del av energiforsyningen i USA.

Alternativet verre

Professor Halvard Svendsen understreker imidlertid at alternativet hadde vært verre. Skulle man hentet ut den samme energimengden gjennom kull, så ville CO2-utslippene vært mer enn dobbelt så store. Det er også Statoils poeng.

– Det er klart det er mye, men bruker man hydrokarboner til oppvarming og andre ting, så får man CO2-utslipp. Men ved bruke av gass er disse utslippene mye mindre enn om man skulle bruke f.eks. olje eller kull. Landene vi selger gass til, anser det som et mer miljøvennlig produkt, sier informasjonsleder Sverre Kojedal i Statoil.

"Not in my backyard"

Cove Point kan bli en pengemaskin. En viktig årsak er at det trolig ikke blir bygget flere slike terminaler langs den amerikanske østkysten på grunn av sterk, lokal motstand

Når utvidelsen av terminalen er over i 2008, har Statoil kapasitet til å eksportere 10 milliarder kubikkmeter gass årlig til USA. Med dagens gasspriser betyr dette en omsetning på 15 til 20 milliarder kroner årlig.

Gass fra det russiske Shtokman-feltet var med i denne planen, men nylig sa russerne nei.

– I tillegg til gass fra Snøhvit, kan det bli aktuelt med gass fra en ny fabrikk på Melkøya, og vi kan kjøpe gass fra tredjepart og selge den under Statoil-navnet, sier Statoil-direktør i USA, Kurt Georgsen.