Snarlig byggestart for vindmølleparken på Kvaløya

Norsk Miljøkraft satser på at deres nye vindmølleprosjekt skal være klart for bygging før årsskiftet.

Raudfjell vindmøller

Slik kan det bli seende ut på Sør-Kvaløya, når Norsk Miljøkraft har gjennomført sine planer. Det kan skje allerede det kommende året.

Foto: Illustrasjonsfoto / NVE

Etter 22 år med planlegging, håper selskapet som står bak planene, at anlegget kan realiseres ganske snart.

Enorme kraftmengder

Fullt utbygd kommer vindmølleparkene på Kvitfjell og Raudfjell til å bestå av 79 turbiner. Disse skal produsere 900 GWh med strøm hvert år. Dette tilsvarer hele forbruket i Tromsø by.

Det er Norsk Miljøkraft som står bak det hele, og selskapet har jobbet med dette prosjektet i 22 år.

– Det er klart at det tærer på tålmodigheten og optimismen, men nå ser jeg endelig lyset i tunnelen. Det sier administrerende direktør i Norsk Miljøkraft, Jonny Sørensen.

Problemer med å skaffe penger

Kostnadene for prosjektet løper opp mot 3,4 milliarder kroner, og det har ikke vært bare enkelt å skaffe investorer, sier Sørensen.

– Vi har jobbet mot både norske og utenlandske investorer, og nå begynner ting å falle på plass.

Hvem som skal være med på gildet er ennå en godt bevart hemmelighet, men Sørensen sier at de nå nærmer seg målet.

Lokal motstand

Både lokalbefolkning og reindriftsinteresser har protestert mot planene, men Sørensen mener de har alt på det tørre.

– Vi forholder oss til alle lover og regler, og vi har gjort alt det som vi er blitt pålagt å gjøre, sier han.