Smoltanlegg nær laksefjorder

Fylkesmannen i Finnmark gir det planlagte smoltanlegget Nesseby Smolt AS, lov til å slippe ut fosfor, nitrogen og såkalt «organisk stoff», kun noen mil unna nasjonale laksefjorder. Fylkesmannen skriver i tillatelsen at det er risiko for at utslipp kan medføre uakseptabel forurensing i nærområdet, men de ser ingen risiko for forringelse av miljøtilstanden i den berørte vannforekomsten som helhet.