Smitte Nordland

Tallet på totalt antall registrerte smittetilfeller i Nordland har stått uendret i flere dager med 122 personer. Det er fortsatt lavest i landet. Oslo har høyest smittetall med 2759 smittetilfeller. Det er kun i Oslo og Viken tallet øker.