– Små fiskefirma er verstinger

Utenlandske arbeidere utsettes for sosial dumping i små fiskefirma, mener fiskeriansvarlig hos LO-forbund.

Flere utenlandske arbeider

LO-forbund mener det er mindre aktører innenfor fiskeindustrien som er verstinger når det komer til sosial dumping.

Foto: Marita Andersen / NRK

I hele sytti prosent av kontrollene fra Arbeidstilsynet er det brudd på reglene for helse, sikkerhet, boforhold, og lønn, der ansatte er innleid fra firma fra utlandet.

Fiskeriansvarlig i LO-forbund, Hans-Johan Dahl, mener de små fiskefirmaene er verst på å utnytte utenlandske arbeidere.

– Folk stures inne på små boliger og får langt under minstelønn, sier Dahl.

Ikke til å leve med

Hele sytti prosent av kontroller fra Arbeidstilsynet viser brudd på helse, sikkerhet, boforhold, og lønn.

– De har også en helt annen lønn enn norske arbeidstakere, noe som innebærer at de sosialt blir satt helt til side, sier Dahl.

Dahl mener de ustabile arbeidsforholdene ikke er til å leve med for de utenlandske arbeiderne - som ifølge han ofte ikke vet om de skal på jobb fra en dag til en annen.

– Tallene er misvisende

Kommunikasjonsdirektør i Fiskeri og havbruksnæringens landsforening, Are Kvistad - mener sytti prosents avvik på arbeidstilsynets kontroller - ikke gir et riktig bilde av fiskerinæringen.

– Det føres kontroll der det er mistanke om snusk og det betyr ikke det er et så stort problem i næringen generelt. Tilsynsapparatet fører tilsyn når der er mistanke om avvik. At man da får mange treff betyr ikke at problemet er så omfattende som 70 prosent av hele næringen, sier Kvistad.

Små aktører verst

Rundt 40 prosent av norsk fiskeindustri er innleide arbeidere fra utlandet. Dahl mener mange blir utnyttet.

Større bedrifter tør ikke behandle arbeiderne like dårlig som de små bedriftene, fordi det er lettere at de blir oppdaget.

– Vi har opplevd at man i eneboliger får plass til 12 senger og deretter stuer folk som ikke nødvendigvis kjenner hverandre inn der. Det er en måte å utnytte folk fra andre nasjoner på, avslutter Dahl.