Hopp til innhold

Flere barn trenger hjelp – sliter med å finne nok fosterhjem

1000 barn i Nord-Norge er tatt hånd om av barnevernet – det gir fosterhjemsutfordringer.

Fosterhjem - illustrasjon

I høst var det 17 barn i Nord-Norge som hadde stått mer enn seks uker på venteliste for å få et fosterhjem. Illustrasjonsbilde.

Foto: Illustrasjonsfoto / Scanpix

Fra 2009 til 2010 ble sju prosent flere norske barn underlagt barnevernet.

Bare i Nord-Norge får i dag mer enn 200 barn bistand fra Staten. Det er en økning på 200 prosent på bare seks år. Det betyr store utfordringer med å skaffe fosterhjem til alle som trenger det.

– Når behovet øker så mye som det har gjort, så gir det store utfordringer i forhold til rekruttering av nye hjem. Vi klarer å finne riktig hjem til barna, men vi opplever at det kan ta lengre tid og at flere barn må vente, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Barne -ungdoms- og familieetaten i Nord-Norge.

Behovet øker

Pål Christian Bergstrøm

Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Barne -ungdoms- og familieetaten i Nord-Norge, sier at når behovet øker er det store utfordringer å finne nye hjem.

I høst var det 17 barn i Nord-Norge som hadde stått mer enn seks uker på venteliste for å få et fosterhjem. Når behovet for fosterhjem har økt så mye de siste åra har det flere grunner, sier Bufetat.

– Ja, det henger sammen med den generelle økningen av antall barn som får bistand av barnevernet i hele landet. Vi har hatt en stor vekst de siste årene. Samtidig har vi hatt et ønske om å bistand til barn med særskilte hjelpebehov, sier Bergstrøm.

Kaster inn håndkleet

Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat er klar over at svært mange fosterforeldre kaster inn håndkleet etter kort tid, men er likevel fornøyd:

– Når over 30 prosent blir fosterhjem for andre gang så er det et høyt tall, sier han.

Det er likevel all grunn til å ta kritikken fra fosterhjemsforeninga på alvor, mener han.

– Vi må ta godt vare på de fosterhjemmene vi har, sier Bergstrøm.

129 hjem meldte seg

I Norge ble det i fjor rekruttert nye fosterhjem til over ett tusen barn. I Nord-Norge meldte 129 nye fosterhjem seg. Fosterhjemsforeninga ønsker seg en bedre oppfølging og mer faglig støtte fra Barne- ungdoms og familieetaten.

Ni av ti barn, nesten ti tusen som av forskjellige grunner ikke kan bo hos sine biologiske foreldre, bor i dag i fosterhjem.

I Nord-Norge bor mer enn tusen barn i ulike former for fosterhjem.

Etterlyser oppfølging

Med så mange nye fosterforeldre etterlyser leder for Norsk Fosterhjemsforening i Troms, Ragnar Solstad en bedre oppfølging fra Barne- ungdoms og familieetaten:

– Mange fosterforeldre sliter seg ut på feil ting. Det er ikke sikkert det er barna som sliter dem ut, men mange får også utfordringer med skole, barnehage, barnevernet, og den biologisk familien, sier han.

Hjerterom

Fosterhjemsforeninga mener at faglig hjelp og tilrettelegging er helt nødvendig. Både for å rekruttere fosterhjem, men også for å beholde dem man allerede har, sier Ragnar Solstad i Fosterhjemsforeningen:

– Man må ha rom i huset, men man må også ha hjerterom, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark