Sliter med å finne folk som kan bli med å redde kvensk

Språkforsker prøver å berge kvensk fra å bli utryddet. – Det haster, sier Mari Keränen.

Mari Keränen

Doktorgradsstipendiat Mari Keränen ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø vil komme i kontakt med folk som kan kvensk.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Doktorgradsstipendiat Mari Keränen ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø jobber med å samle kvenske ord i en digital ordbok på nett.

Det kvenske språket er et utrydningstruet minoritetsspråk i Norge, som tok mye skade under fornorskningsperioden.

Derfor har Keränen tatt kontakt med folk og instanser som har tilknytning til språket.

Vanskelig

– Det har vært veldig vanskelig å finne informanter. Jeg har sendt forespørsel til flere tiltalls instanser, både lokallag og privatpersoner, men fikk kun et positivt svar, sier Keränen til NRK.

– Min hensikt er å samle ord slik de brukes, og ikke fortelle hva som er rett eller galt, presiserer forskeren.

– Språkkunnskap går i graven

Ifølge Keränen haster det imidlertid å finne flere som vil stille opp i forskningsprosjektet.

– De som fortsatt snakker kvensk blir eldre og eldre, og viktig språkkunnskap går bokstavelig talt i graven. Derfor må jeg sanke ord så fort som mulig, sier hun.

Ordboka som Keränen jobber med heter NettiDigisanat. Den er et samarbeidsproisjekt mellom Nasjonalt senter for kvensk språk og kultur og UiT.

– Vær stolt

Den skal inneholde kvenske ord som kommende generasjoner kan bruke.

Pål Vegard Eriksen

Pål Vegard Eriksen, leder for Halti Kvenkultursenter i Nordreisa.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Keränen ønsker kontakt med flest mulig kvener fra hele Norge, men først og fremst skal hun besøke Børselv, Lakselv, Nordreisa, Tana bru, Tromsø og Oslo.

Leder for Halti Kvenkultursenter i Nordreisa, Pål Vegard Eriksen er enig i at det haster.

– Færre og færre behersker kvensk. Vær stolt av språket og bruk det nå, oppfordrer han.

På kvenkultursenteret arrangerer han språkkafé hvor folk kan komme for å snakke kvensk både med hverandre, og med språkforskeren fra UiT.

– Beklagelig

– Hvis kvensk språk skal få utvikle seg og leve videre er det helt nødvendig at folk støtter opp om arbeidet med ordboka, sier Eriksen.

Mari Keränen ved UiT har fått økonomisk støtte fra Finlands ordboksstiftelse til prosjektet.

– Norge og Finland har litt ulike forskningstradisjoner. Det er beklagelig at ikke Norge støtter slikt feltarbeid i større grad. Å dokumentere og samle ord av både kvensk og de mest sjeldne samiske språkene er kjempeviktig akkurat nå mens det fortsatt finnes mennesker som bruker språkene aktivt, sier Keränen.