Slik ville de smugle 287 kilo fisk ut av Norge

Men tollerne hadde allerede spanet på de polske turistene, og skulle snart avsløre hva de hadde med seg.

Tollbeslag av torskeloins

Tollerne ved Karigasniemi tollsted beslagla 287 kilo torskefilet fordelt på to varebiler.

Foto: Tollregion Nord-Norge / NRK

29. juni litt etter klokken 23 står tollerne klar ved Karigasniemi, nær grensa som skiller Finland fra Norge.

De har fått tips om turister som er på vei ut av Norge med store mengder fisk, langt over den tillatte grensen som frem til utgangen av 2017 er 15 kilo per person.

– Først kom en polskregistrert personbil over grensa. Vi oppfattet at dette var en følgebil som ble brukt for å sjekke at det ikke var kontroll på tollstasjonen, sier regiondirektør Atle Joakimsen i Tollregion Nord-Norge.

Tollstasjonen i Karigasniemi er vanligvis nattestengt. Men informasjon fra publikum gjorde at tollerne tidlig dro ut med bil for å spane.

– Etter å ha observert de tre bilene vi hadde fått tips om, gjorde vi oss klar et stykke fra tollstasjonen på finsk side. Vi stoppet den første personbilen, og litt tid etterpå kom det to varebiler som også ble vinket inn, forteller Joakimsen.

– Dårlig stemning

Tollerne fikk ikke noe informasjon om hvor de 10 polske statsborgerne hadde vært, men i varebilene som var innredet med kjøleelementer, fant de flere hundre kilo torskefilet. 287 kilo av disse var over den tillatte grensa for fri utførsel, og ble derfor beslaglagt.

Tollsjefen forklarer at beslaget var såkalt loins, altså ryggfileten på fisken, som var nøye innpakket i plast.

Tollbeslag torskeloins

Torskeloins innpakket i plast og lagt i kasser.

Foto: Tollregion Nord-Norge / NRK

– Dette er profesjonelt utført, og ofte blir det dårlig stemning når de skjønner at fisken blir tatt fra dem og destruert. I tillegg skrives det ut forelegg på 100 kroner per kilo som er over grensa, sier Joakimsen.

Ber om tips fra publikum

Beslaget tilsvarer at hver person hadde med seg rundt 29 kilo over det som er tillatt.

– Dette er alvorlig. Systemet er basert på tillit, sier Joakimsen.

De siste halvårstallene til regionen viser at snittbeslaget per person nærmer seg 100 kilo. Tollsjefen stiller seg undrende til om fisken er forsøkt smuglet ut til eget forbruk.

– Den tillatte grensen på 15 kilo filèt tilsvarer 60 middager, så man kan jo lure på hvor fisken tar veien, når vi antar at det bare er en brøkdel vi greier å stoppe.

– Vi er avhengige av tips fra publikum så vi oppfordrer folk til å melde fra hvis de ser noe som vi burde vite om. Vi ønsker registreringsnummer på bilene og farge og biltype, sier Joakimsen.

De siste halvårstallene fra Tollregion Nord-Norge viste en oppgang på 57 prosent på beslag av fisk – totalt 3.150 kilo ved utgangen av juni.