Slik vil Statens vegvesen unngå skredkatastrofer

Bruker helt ny teknologi for å framprovosere snøskred. Se video fra Skillefjord i Alta.

Statens vegvesen tester ut systemet Gazex i Skillefjord, nord om Alta. To "kanoner" oppe i fjellsiden fylles med propan og oksygen, og blandingen antennes. Eksplosjonen fortoner seg som et skudd mot bakken.

Ved hjelp av gasskanoner montert i fjellsiden utløser ingeniørene i Statens vegvesen selv snøskredet som går over fylkesvei 883.

Slik moderne teknologi, som for første gang ble prøvd ut i Norge 18. desember, kan gjøre vinterveiene i Norge langt sikrere i framtiden, forteller ingeniørgeolog Trond Jøran Nilsen, som jobber med skredsikring i Statens vegvesen Region nord:

– Ved en slik metode tar vi kontroll i stedet for å vente på at skred kanskje kommer. Slik kan vi unngå skader, samtidig som vi ikke trenger å holde vegen stengt i lang tid på grunn av skredfare, sier Nilsen til vegvesenets egne nettsider.

Skred på 400 meter

Både Altaposten, iFinnmark og Nordlys har omtalt denne saken i dag.

I videoen øverst i saken ser du hva som skjer når skredet blir utløst i Skillefjorden nord for Alta.

Store snømengder raser nedover fjellsiden, og skredet blir målt til å ha en bredde på 400 meter over fylkesvei 883.

Dersom testresultatene er tilfredsstillende fra Skillefjorden kan det være aktuelt å ta i bruk teknologien andre steder i landet. Skredutløsning ved hjelp av gass er vanlig ved flere skianlegg i Mellom-Europa.