Hopp til innhold

Slik vil kommunalt selskap bygge ut ved Stakkevollveien

Tromsø kommune tjente fem millioner på Arnestedet Eiendom i fjor. Nå legger det kommunale selskapet store utbyggingsplaner.

eiendomsutvikling Tromsø

Slik forestiller Arnestedet Eiendom seg område ved Stakkevollveien der de eier tomta.

Foto: Arnestedet

Even LIahjell

Even Liahjell er daglig leder i Arnestedet Eiendom.

Foto: Lars Egil Mogård / nrk

– Vi har store planer for kan sikre kommunal avkastning i åra framover, sier adm. direktør Even Liahjell i Arnestedet.

Da selskapet ble etablert av kommunestyret, ble det overført seks kommunale tomter som hadde en takst på 112 millioner kroner.

«Selskapets målsetting er å være en langsiktig aktør i eiendomsmarkedet og bidra til utvikling av eiendommer til beste for Tromsø kommune,» heter det i vedtektene.

Boliger og sykehjem

En av eiendommene ligger ved Stakkevollveien på Tromsøya. Her foreligger det nå planer om 4000 kvadratmeter kontorlokaler, 300 studentboliger, 9300 kvadratmeter for bygging av omsorgsboliger og sykehjem.

Reguleringsplanen sendes om kort tid til kommunal behandling.

– Vi får nå se på om det blir kommunen som skal bygge omsorgsboliger og eventuelt sykehjem på denne tomta. Dette er et område av Tromsøya hvor mye skjer, og det blir et attraktivt område. Vi må tilrettelegge for ulike typer boformer, sier Liahjell.

Selskapet samarbeider med Nordiske Handelsparker om prosjektet ved Stakkevollveien.

500 boenheter på Nedre Håpet

På Nedre Håpet, i et område som heter Einerhagen, er det en tomt på 40 mål. Arnestedet eier 2/3-deler, kommunen eier resten.

– Dette er et attraktivt område med mange arbeidsplasser i nærheten. Her er skoler og barnehager. Vi vil se på mulighetene for å etablere et godt boområde, forteller Liahjell.

Han sier at planen går ut på å bygge 500 boenheter. Reguleringsplanen kommer neste år.

Krav om utbytte

Flertallet i Tromsø kommunestyre budsjetterte med et årlig utbytte på fem millioner kroner.

Om kort tid blir den summen overført for 2014 til kommunekassa, allerede etter åtet måneders drift. Det skyldes ei tomt på Mellomveien som Arnestedet fikk overført fra kommunen.

– Vi har fisjonert ut et selskap som vi eide halvparten av til en utbyggingsaktør. Vi hadde ikke trengt å betale utbytte i en oppstartsfase, men har gjort noen grep slik at vi etter generalforsamlinga kan betale fem millioner kroner til Tromsø kommune for fjoråret, sier Even Liahjell.

Ikke konkurrent

Hva er målsettinga for selskapet?

–Vi ønsker å skape det vi kaller meravkastning for kommunen på de tomtene vi har fått overført.

Liahjell avviser at de blir en konkurrent til dem som i dag driver med boligbygging i Tromsø.

Jens Ingvald Olsen

Rødts Jens Ingvald Olsen vatr imot å opprette Arnestedet.

Foto: Arild Moe

– Vi skal ikke være en entreprenør. Vi skal ha en liten administrasjon. Vi skal leie inn de tjenester vi har behov for og samarbeide med entreprenører i Tromsø, forteller Even Liahjell.

Omstridt vedtak

Men det var politisk omstridt i Tromsø kommunestyre å opprette selskapet. En av dem som stemte imot var Rødts gruppeleder Jens Ingvald Olsen.

– Vi mener selvsagt at kommunen skal ta vare på eiendommene sine, men vi mener det er helt unødvendig å overføre tomtene til et aksjeselskap som er frikoblet for politisk styring, sier Olsen.

Det er vanskelig for politikerne å få innsyn i virksomheten. Arnestedet er ikke omfattet av Offentlighetsloven.

– Arnestedet med styre og administrasjon er blitt et fordyrende mellomledd. I den grad de skal tjene penger skjer det ved å bygge dyrest mulig boliger. Kommunen skal ikke være en eiendomshai som skal suge mest mulig profitt ut av markedet, sier Jens Ingvald Olsen.