Slik skal Helse Nord løse luftambulansekrisa

Helse Nord har lagt fram en plan som skal gi trygg luftambulanseberedskap i Nord-Norge det neste året. – Brannslukking, sier leder for folkeaksjon.

Montage

Helse Nord har lagt fram flere mulige scenarioer for luftambulansetjenesten det neste året, og tiltaksplan for å løse disse. Folkeaksjonen som ønsker å beholde dagens løsning er ikke overbevist.

Foto: Jørn Inge Johansen/NRK

– Min fremste prioritet er å sikre befolkningen i hele Norge, og spesielt Nord-Norge, en trygg og normal luftambulanseberedskap, sier helseminister Bent Høie (H) om den nye og oppdaterte plan for beredskapen som han har bestilt fra Helse Nord.

Den nye planen inneholder vurderinger av en rekke scenarioer som kan skje med beredskapen det neste året, samt en egen plan for tiltak som kan settes inn.

Under finner du et sammendrag av tiltakene Helse Nord har planlagt.

Gørill Godvik

Leder for Folkeaksjon for å beholde dagens luftambulanseflytilbud på Facebook, Gørill Godvik, er ikke overbevist.

Foto: Anita Føleide / NRK

Ikke overbevist

Leder for Folkeaksjon for å beholde dagens luftambulanseflytilbud på Facebook, Gørill Godvik, mener at den nye planen ikke gir økt trygghet.

– Det er en brannslukking, og man prøver å gjøre oss stille. Jeg blir ikke beroliget av den grunn, og kampviljen blir ikke mindre av det her, sier Godvik.

Det er listet opp en rekke tiltak som skal gi økt trygghet for dem som er avhengig av luftambulansetjenesten.

– De kommer egentlig ikke med så mye nytt. Det eneste er at man utvider avtalen med Babcock slik at de kan stille med flere fly på kort varsel. På lang sikt er det ingenting som er bedre, det er bare på kort sikt, sier Godvik.

 Adm. dir. Lars Vorland og helseminister Bent Høie i krisemøte om luftambulansetjenesten på UNN i Tr

Adm.dir. Lars Vorland og helseminister Bent Høie i et tidligere krisemøte om luftambulansetjenesten på UNN i Tromsø.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Situasjonen overvåkes

Helseministeren opplyser i pressemeldingen om at han har vært opptatt av å få vite hvilke planer de regionale helseforetakene har lagt for å håndtere en situasjon der mange eller alle fly er ute av beredskap samtidig.

Helsetjenesten har satt i verk en rekke tiltak for å sikre beredskapen.

– Innbyggerne og helsepersonell kan være trygge på at situasjonen overvåkes kontinuerlig. Planen skal bidra til en forutsigbar og normal beredskap for innbyggerne og helsetjenesten, sier Høie.

I pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet framkommer det at helseminister Bent Høie møter for øvrig Babcock 11. juni for å få førstehånds kunnskap om hvordan de skal sikre at de er klar til å overta ansvaret for hele flyambulansekontrakten 1. juli 2019, og hvordan Babcock kan bidra for å trygge beredskapen frem til dette.