Slik kan du finne helleristninger

Det sensasjonelle funnet av helleristninger i Øst-Finnmark skjedde ved en tilfeldighet. Fortsatt kan det finnes en rekke ukjente skatter som bare venter på å bli oppdaget.

Helleristninger

Denne uka ble det kjent et nytt funn av helleristninger på Gamneset rett utenfor Kirkenes. Funnet betegnes som sensasjonelt.

Foto: Tromsø Museum

– Noen leter hele livet og finner ikke noe, mens andre har flaks og kommer på helleristningene direkte. Det gjelder å ha øynene med seg og gå forbi riktig sted til riktig tid, sier arkeolog Jan Magne Gjerde.

Gjerde er i dag postdoktor i arkeologi ved Universitetet i Oslo, men har i mange år jobbet ved Tromsø Museum og med helleristningene i Alta.

Han gleder seg stort over det sensasjonelle funnet av helleristninger i Sør-Varanger som ble kjent denne uka. Gjede tror fortsatt det finnes mye ukjent bergkunst i Finnmark som bare venter på å bli oppdaget – også av vanlige folk.

Tor Magne Gjerde

Arkeolog Jan Magne Gjerde.

Foto: Privat

Gamle svaberg

Ifølge Gjerde er de fleste helleristningene lagt på det som var svaberg i steinalderen. Det nye funnet utenfor Kirkenes ligger 26 meter over dagens havnivå. De kjente helleristningene i Alta ligger mellom 8 og 26 meter over havet.

– Det varierer fra sted til sted hvor havet sto, men fra cirka 10 til 25 meter over havet, da får du med deg det meste, sier Gjerde.

At helleristninger ligger i nærheten av datidens strandlinje forklarer Gjerde med den religiøse overbevisningen om kontakt mellom tre verdener som steinalderfolket trodde på.

– Tredelingen går mellom over-, mellom- og underverdenen, og at det var kontakt mellom disse. Det var viktig for jeger- og samlerfolket, spesielt i arktiske strøk. Den funksjonelle grunnen er at de to meterne nærmest havet er uten vegetasjon. Det var der de bevegde seg og bodde, sier Gjerde.

Helleristninger 2

På gamle svaberg eller løse steinblokker kan du finne helleristninger.

Foto: Tromsø Museum

Må ha flaks

Arkeologen forteller at man skal se etter striper og furer i berget.

– Du må ha god flaks, for de er nesten usynlige, noe de kan være 23 timer i døgnet. Det er viktig hvordan lyset treffer bergflaten, og da må lyset treffe på langs. Da har du størst sjanse til å se det tydelig. Da kommer helleristningene fram som et relieff. Vinkelen på berget avgjør. At det er veldig tidlig på morgenen eller sent på kvelden, tipser Gjerde.

Likevel var det midt på dagen at funnet i Sør-Varanger ble gjort.

– Det ble gjort i lunsjtider, for vinkelen på sola kom da riktig inn på berget, forklarer Gjerde.

Helleristning av ku

Hvordan lyset kommer inn over helleristninger avgjør hvor synlig de blir. Her fra mørketidsvandring med lommelykt i Alta.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Tror på flere funn

Ifølge arkeologen har fagmiljøet ventet på et funn i Øst-Finnmark. I tillegg til Alta er det også gjort store funn av helleristninger på Kolahalvøya i Russland.

– Det viser at helleristninger er mer utbredt enn man visste fra før, sier han.

Gjerde tror nå på flere funn i Øst-Finnmark, og holder en knapp på fjordene nord for Varangerfjorden.

– Det har vært såpass stor aktivitet i steinalderen at det har forbauset meg at det ikke er funnet før, sier han.

Helleristninger finnes flere steder i landet, men er særlig gunstig å finne i Finnmark på grunn av lite vegetasjon. Helst skulle han ha kommet over Varanger-funnet selv.

– Jeg har funnet få, og har jobbet med dette i 15 år. Min store opplevelse var da jeg ble med russiske arkeologer på Kolahalvøya i 2005 og avdekket 800 helleristninger. Jeg skjelver fortsatt på ryggen når jeg tenker på det, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark