Påskeberedskapen: – Stadig flere kjører bratt

Flere søker seg til bratt terreng for å stå på ski, og flere bruker snøskuteren på påsketur. Endrede turvaner gjør at også beredskapen er i endring.

Rødekorshuset i Tromsø

– Vi har døgnberedskap hele året, men i påska øker vi antallet folk og får en oversikt over hvem som er tilgjengelige og hvem som er på ferie, sier Gunn Schulz, korpsleder i Tromsø Røde Kors.

Med 75 frivillige i beredskap påskeuka, lover Røde Kors i Tromsø at de er godt forberedt på eventuelle ulykker eller leteaksjoner.

Over år merker hjelpemannskapene endrete turvaner blant påsketuristene. Blant annet blir det stadig mer populært å gå toppturer i bratt terreng, hvor sjansen er større for å utløse snøskred.

Mer bratte turer

– Tidligere hadde folk enkelt skiutstyr og gikk der det var flatt. Med inntoget av ski som egner seg for å kjøre bratt, så kjører folk i brattere og brattere terreng. Blir du tatt av skred og begravd så er sjansene store for at du kan omkomme, sier Kjell Roar Andersen skredleder i Tromsø Røde Kors.

Det er politiet som har hovedansvar for å koordinere beredskap og aksjoner, og også de merker de endrede turvanene.

– Med flere som beveger seg i skredfarlige områder får vi også flere redningsaksjoner, sier Morten Pettersen, stasjonssjef ved Tromsø politistasjon.

Skuterførere utsatt

Og det er snøskuterførerne som er særlig utsatt i skredulykker.

– Skuterførerne får ofte ikke noe forvarsel før skredet, siden de bare hører lyden fra snøskuteren. De hører ikke drønn i snøen og andre faresignal, sier Pettersen.

Folks endrede turvaner og tilgang på ny teknologi, gjør også at Røde Kors og Den Norske Turistforening nå går sammen om å fornye Fjellvettreglene fra 1967.

– Det har skjedd mye med både friluftslivet og utstyret siden den gang. Hoveddelen vil nok bestå, men det kan nok komme noen tilleggsregler, sier distriktsleder for hjelpekorpsene i Troms, Kjell Roger Andersen.

Han viser blant annet til at både mobiltelefonen og muligheten til å researche påsketuren på internett har mye å si.

– Mobilen er en sikkerhet for mange, men samtidig er det ikke sikkert du har dekning oppe på fjellet, sier Andersen.

Han mener også at mer bratt friluftsliv gjør at skred er et tema som må nevnes i de nye reglene.