Hopp til innhold

Slik blir rypejakta

Ifølge tellinger som Statskog har gjort, er det lite mus og lemen i fjellet. Skal vi tro fagsjefen i jakt og fiske i Statskog, betyr dette at vi får få ryper i naturen.

Trolsk skog i Ruste

Ingen ryper å se i nordnorske skoger

Foto: Liv Klypen, Vinstra

Men tallene for resten av Norge ser veldig bra ut. I Evenstadlia i Stor-Elvdal (Hedmark) er det toppår for ryper.

– Mange smågnagere innebærer at rødrev, røyskatt og andre rovdyr får nok mat. Det betyr igjen at rypekullene får være i fred. Det er gode nyheter for landets over 50 000 rypejegere, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog, i en pressemelding.

Tidligere i år ble det kjent at vi står ovenfor et lemen-år. Dette fikk Statskog inn meldinger om allerede i april.

Dividalen lavest telling

Lemen i Trollheimen
Foto: Arne Dørum

– I et lemenår hender det at hele bestanden krasjer allerede på forsommeren. Men tellingene vi har gjort viser at det fortsatt er mye mus og lemen. Varer dette til over sommeren, kan det bli en god rypejakt i år, sier Breisjøberget.

Lemen og andre smågnagere telles på musefeller. I bunnår er fangsten 0,01-0,05 mus per hundre fellesdøgn. Et middels bra år gir 5-10 mus, mens toppårene består av 20-30 mus.

Tellingene viser at Evenstadlia i Stor-Elvdal har 40, mens Dividalen i Troms bare har 3,1 mus.

Dette betyr at rypejegerne i Troms må lete godt i buskekrattene for å finne ryper i år. Les hele oversikten under bildet:

Rype

Jegere i nord håper på å få se mange slike i naturen.

Foto: Olav Kjell Moen

MUSETELLINGER:

Troms:
Dividalen (Målselv): 3,1 pr 100 felledøgn
Nordland:
Virvassdalen (Rana): 16,0 pr 100 felledøgn
Bleikvatnet (Hemnes): 5,6 pr 100 felldøgn
Balvatn (Saltdal): 9,3 per 100 felledøgn
Sørelva (Saltdal): 11,6 per 100 felledøgn
Hedmark:
Evenstadlia (Stor-Elvdal): 40 per 100 felledøgn (cirka-tall)
Varaldskog (Kongsvinger): 5,8 per 100 felledøgn
Aust-Agder:
Solhomfjell (Gjerstad): 6,0 per 100 felledøgn (måling gjort høst 2010)