Hopp til innhold

Slik blir rettssaken mot Svein Ludvigsen

Det er klart for rettssak mot tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen. 72-åringen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med tre tidligere asylsøkere.

Svein Ludvigsen

Ludvigsen har vært en vel ansett politiker og ombudsmann for Kongen, og har hatt mye tillit både i institusjoner og i befolkningen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Tirsdag 11. juni klokken 09.00 starter rettssaken mot tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen i Nord-Troms tingrett. Det er satt av 11 dager til rettssaken.

Påtalemyndigheten mener Svein Ludvigsen overtalte de tre unge asylsøkere til seksuell omgang ved å gi inntrykk av at han kunne gi og frata dem statsborgerskap.

Ludvigsen benekter enhver form for straffskyld.

Dette vil skje de første dagene i retten:

  • Aktor vil starte med å holde et innledende foredrag som også Ludvigsens forsvarer får mulighet til å kommentere.
  • Etter lunsj vil de fornærmede starte på sin forklaring.
  • Også onsdag er satt av til de fornærmedes forklaring.
  • Svein Ludvigsen må overvære forklaringene i halvannet døgn før han får anledning til å fortelle sin versjon av hendelsesforløpet fra torsdag morgen.
  • Etter dette er det satt av tid til at både aktor og forsvarer skal få legge fram sine bevis.
  • Både aktor og forsvarer har innkalt vitner som får fortelle om det de har erfart. Til sammen 35 personer skal vitne, skriver VG
  • Det er satt av tid til første vitneforklaring torsdag klokken 13.45.
  • Ludvigsen må forklare seg med både presse og publikum til stede. De tre fornærmede blir derimot skjermet.

Dette er Ludvigsen tiltalt for

Ludvigsen ble pågrepet 3. januar 2018 og varetektsfengslet dagen etter.

– Vi mener han ikke ville ha klart å komme i en slik utnyttelsesposisjon uten stillingen som fylkesmann. Og vi mener det er en direkte sammenheng mellom dette overmaktsforholdet og den seksuelle omgangen, sa statsadvokat Tor Børge Nordmo til NTB da tiltalen ble tatt ut 28. november i fjor.

Tiltalen omfatter perioden 2011 til 2017, der hendelsene skal ha skjedd i perioden da Ludvigsen var fylkesmann i Troms.

Han fratrådte som fylkesmann i 2014, men statsadvokaten mener likevel overmaktsforholdet – Ludvigsens maktposisjon overfor en av de fornærmede – fortsatte også etter dette.

Ifølge tiltalen skal han i egenskap av stillingen blant annet ha oppsøkt en av de tre fornærmede på institusjoner underlagt fylkesmannens tilsyn og fikk ta han med seg på turer.

«Han utnyttet fornærmedes underlegne posisjon som ressurssvak og særlig sårbar ung, enslig asylsøker», heter det blant annet i tiltalen.

Av tiltalen kommer det også fram at overgrepene skal ha skjedd på flere forskjellige steder.

Blant dem er i Ludvigsens hytte, hjemme i huset hans, på Fylkeshuset i Tromsø og på flere ulike hoteller i Oslo. Ved ett tilfelle skal overgrep også ha skjedd i en parkert bil i Tromsø.

Tor Børge Nordmo

Statsadvokat Tor Børge Nordmo forklarer tiltalen.

Les også: Politiet mener Ludvigsen begikk overgrep før møte i regjeringsutvalg

35 personer skal vitne

Nordmo bekreftet i fjor høst overfor VG at de mener å kunne føre bevis for at det har funnet sted seksuell omgang.

Forsvareren til Svein Ludvigsen har hentet inn seks vitner til rettssaken.

På vitnelisten står blant andre professor Ørjan Olsvik og Kjell Ove Hveding. Sistnevnte er ildsjel og hotelleier på Sommarøy der Ludvigsen bor. Geir Håvard Hanssen og Anne Myhr skal også vitne, i tillegg til to ikke navngitte vitner.

Til sammen er det 35 personer som er innkalt som vitner når rettssaken starter skriver VG.

Ifølge Nordlys har politiet saumfart Svein Ludvigsens datamaskiner, skylagring og telefoner i jakten på samtalelogger og bilder som kan belyse saken.

Tiltalen er bygget på en samlet vurdering av bevis politiet har funnet gjennom etterforskningen: gjennom vitneforklaringer, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon.

De tre unge mennene som er fornærmet i saken, har gitt uttrykk for at de opplever den som svært tung.

De var asylsøkere da de ifølge tiltalen skal ha blitt tilnærmet av Ludvigsen, og er alle 40–50 år yngre enn den nå pensjonerte Høyre-toppen, men over den seksuelle lavalder da overgrepene skal ha skjedd.

Gjennom sin advokat Ulf E. Hansen avviser Svein Ludvigsen fortsatt alle påstander i tiltalen og hevder han er uskyldig.

Gjennom sin advokat Ulf E. Hansen avviser Svein Ludvigsen fortsatt alle påstander i tiltalen og hevder han er uskyldig.

Benekter enhver form for straffskyld

Ludvigsen har hele veien bestridt både anklagene og at han har hatt seksuell kontakt med de tre fornærmede.

– Han bestrider tiltalen fullstendig, og erkjenner overhodet ikke det straffbare i dette, sa hans tidligere forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, til Nordlys i fjor høst.

Ludvigsen var ifølge Hansen skuffet over at påtalemyndigheten tok ut tiltale mot ham, men har senere gitt uttrykk for at det kan være greit å få saken lagt fram for retten.

– I det statsadvokaten tar ut tiltale i en så alvorlig sak, så skjønner vi at statsadvokaten mener at han har dekning for det. Da blir vår jobb å snu de steinene som politiet ikke har snudd og prøve å se hva som kan ligge mellom her, og endre bildet, sa forsvarer Ulf E. Hansen til NRK.

– Mener Ludvigsen at han kan gi plausible forklaringer på det som kommer fram i tiltalen?

– Ja, han mener helt klart at han gi forklaringer på alt. Han stiller seg uforstående til anklagene som ligger i denne saken, har forsvarer Ulf E. Hansen tidligere sagt.

Ludvigsen har senere byttet forsvarer. Han representeres nå av advokat Per J. Zimmer.

Kong Harald, fylkesmann Svein Ludvigsen og ordfører Herman Kristoffersen

– Det er en høyprofilert person som nå må møte i retten, sier Steinulf Henriksen i Nordnorsk Redaktørforening om Svein Ludvigsen og mener begge parter i saken er tjent med at retten holder dørene åpne.

Foto: Ole Kristian Losvik / NRK

Sentral og profilert

Ludvigsen har vært en svært sentral og profilert politiker både lokalt og nasjonalt. Han var stortingsrepresentant for Troms Høyre i perioden 1989 til 2001.

Han var medlem av fiskerikomiteen i 1989, var leder av næringskomiteen i 1993-97, før han i sin siste periode på Stortinget avanserte til visepresident i Lagtinget og sekretær i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Fra 2001 til 2005 var han fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Han ble utnevnt som fylkesmann i Troms 31. august 2001, men startet i jobben først 17. januar 2006 på grunn av statsrådsposten. Ludvigsen gikk av som fylkesmann sommeren i 2014 og ble da pensjonist.

I juni 2017 ble han utnevnt av regjeringen til å være med i et ekspertutvalg som skal finne ut hva de nye regionene eller fylkeskommunene skal drive med.