Slik blir Finnmark (og Norge) i 2017

Et nytt år er rett rundt hjørnet, men vil 2017 bli så veldig annerledes enn 2016? Vi ser på noen av endringene som kommer neste år.

Nyttårsraketter over Oslo Havn og Aker Brygge

NYE MULIGHETER: Alt fra sirkusforestillinger til Nav og elgjakt kan bli berørt av endringer som kommer i 2017.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Et år har snart gått, og et nytt år er i ferd med å starte. Det betyr forandring. Noen små, andre store. Kanskje vil vi ikke merke så mye til endringer i lover og regler, men andre ting vil påvirke livene våre i større grad. Her er noen av endringene som er på trappa for Finnmark:

1. Fotballen forandrer seg

Paul Erling Andersen er daglig leder i Finnmark fotballkrets frem til nyttårsaften. 1. januar tar tidligere kvinnelandslagssjef Roger Finjord over jobben hans, men Andersen blir ikke borte av den grunn. I januar trer det også i kraft en ny seriestruktur for fotballen i Finnmark, og det vil føre til mange spennende lokaloppgjør, sier Andersen.

Finjord trener russiske spillere

NY LEDER: Fotballen i Finnmark får en ny daglig leder når Roger Finjord tar over etter Paul Erling Andersen. Her trener han russiske jentelag i Murmansk

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

2. Lettere å få erstatning

Den nye naturskadeerstatningsloven trer i kraft fra 1. januar 2017, og det vil samtidig komme en ny forskrift og nytt system for saksbehandling.

Den skal blant annet gjøre det enklere å søke erstatning for naturskader. Og Landbruks- og matdepartementet lover med oppgraderingen av loven en mer effektiv prosess rett etter nyttår.

Refsnes i Finnmark, Kvalsund kommune

ERSTATNING: Det blir enklere å søke om erstatning om naturen rundt oss blir skadet.

Foto: Allan Klo

3. Nye regler for dyr

Og er du glad i å gå på sirkus, kanskje for å se elefantene, vil du muligens oppleve endringer. Det forteller Maria Været Veggeland i mattilsynet:

– Det kommer en ny forskrift om framvisning av dyr. Det som kanskje vil påvirke flest, er at sirkusene må ha tillatelse hvis de skal vise fram spesielle dyr. Det er ikke forbudt å vise fram elefanter, men vi har blant annet en rapport som påpeker en del problemer med å ha elefanter i et omreisende sirkus.

Elefanten Baba

SIRKUSDYR: Det kommer nye retningslinjer for dyrehold i omreisende sirkus i 2017. Det kan få konsekvenser for sirkuselefantene.

Foto: Mia Kristoffersen / NOAH

4. Må jobbe hardere for å få folk i arbeid

Nav varsler også endringer i regelverket. Regjeringens forslag om vilkår om aktivitet for personer under 30 år vil sannsynligvis bli innført fra 1. januar 2017, men dette er ennå ikke formelt besluttet. Formålet med en lovfestet aktivitetsplikt for unge stønadsmottakere er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Og det er kommunene selv som må ta tak i plikten.

5.Mer tid til elgjakt

Kanskje du er jeger og spesielt glad i elgkjøtt? Det nye året kan føre til endringer i elgjakta også, ifølge Eirik Palm i Finnmarkseiendommen.

– Det kan bli en utvidelse i tida for elgjakten, hvordan vi løser det rent praktisk i Finnmark skal vi se på tidlig i 2017.

elg

UTVIDET JAKT: Denne karen kan gå tøffere tider i møte neste år hvis elgjakta utvides.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix