Slik blir det lettere for deg å se hvor det er skredfare

NVE lanserer et system på nett der skikjørere og turgåere kan se hvor skredfarlig terrenget de går i er.

KAST - klassifisering av snøskred

I REKKEFØLGE: Klasse 0 – Ikke skredterreng. Klasse 1 – Enkelt skredterreng. Klasse 2 – Utfordrende skredterreng. Klasse 3 – Komplekst skredterreng

Foto: Martine Sagen Slåtten / NVE

Rune Engeset

NYTT I NORGE: Rune Engeset forklarer at systemet er hentet fra Canada.

Foto: Roar Halten / NRK

– Vi ser at det er et behov for å velge riktig terreng etter hva slags ferdigheter man har. Da tenker vi at et klassifiseringssystem vil gjøre det lettere, sier seksjonssjef ved Snøskredvarslinga hos NVE, Rune Engeset.

KAST er et system for å vise hvor vanskelig terrenget er å håndtere med hensyn til snøskred.

Lanseringen er offentliggjort på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) sider fredag. Dette skjer samtidig som fire skikjørere er antatt omkommet i Tamokdalen i Troms etter å ha blitt tatt av skred. NVE har imidlertid jobbet med prosjektet siden 2012.

– Det er ganske nytt i Norge, sier Engeset.

KAST - Klassifisering av snøskred

FIRE TERRENGKLASSER: Eksemplet er fra Skarven i Skorgedalen. Grønn rute illustrerer enkelt skredterreng med samme rute opp og ned. Om man velger å gå videre og renne ned lenger nord vil man bevege seg inn i utfordrende skredterreng markert som blå rute.

Foto: NVE

Kanadisk system

KAST (Klassifisering av snøskredterreng) er en norsk versjon av det kanadiske systemet ATES – Avalanche Terrain Exposure Scale. Det er allerede tatt i bruk i Norge i blant annet toppturbøker, snøskredvarslingen og i undervisning.

– Det ble startet i Canada for noen år siden etter en ganske stor ulykke. Da ble det klart at man måtte gjøre det lettere for folk å velge riktig terreng under ulike forhold og med tanke på hvilken gruppe man har med seg i fjellet, forteller Engeset.

Tre områder

Bell-helikopter lander i Tamokdalen

SKREDULYKKE: I Tamokdalen i Balsfjord har fire skikjørere trolig omkommet etter å ha blitt tatt av et skred fredag.

Foto: Nils Mehren / NRK

Fra før har NVE blant annet varsling på Varsom.no som viser faregraden for skred fra 1–5 i de ulike regionene på Fastlands-Norge og Svalbard.

På Varsom.no's RegObs-app, som man kan ha på mobiltelefonen, er flere populære turer gjort tilgjengelig. I første omgang turer i Troms, Lofoten og Møre og Romsdal.

Engseth sier at årsaken til dette foreløpige begrensede utvalget er at disse områdene er populære å gå på topptur, og at behovet derfor er stort. Planen er likevel å utvide og legge til flere turer etter hvert.

– Vi jobber nå med å få et utvalg turer vi kan presentere på Varsom-appen utover vinteren, da også i flere deler av landet, forteller Engeset.

LES MER OM KAST HER

Fire terrengklasser

Klassifiseringen deler terrenget opp i fire klasser: 0 – Ikke skredterreng, 1 – Enkelt skredterreng, 2 – Utfordrende skredterreng og 3 – Komplekst skredterreng (Se eksempler ovenfor).

– Har du lite ferdigheter velger du et enkelt terreng, eller velger å holde deg unna skredterreng. Da vil dette hjelpe deg å gjøre det valget. Er man en liten gruppe med høy kompetanse, og det er relativt gode forhold med hensyn til skredfare, kan man velge litt mer komplisert terreng, utdyper Engeset.

Det produseres også et automatisk landsdekkende KAST-kart. Dette vil bli tilgjengelig i løpet av årets vintersesong.

LES OGSÅ: