Private selskaper slåss mot kommunen om arbeiderne

Mange kommuner er totalt avhengig av hjelp fra private selskaper for å få gjort lovpålagte oppgaver. Samtidig slåss de med de samme selskapene om de beste fagfolkene.

Fagernes

Med kommuner som kunder. Bjørn Vidar Olsen er daglig leder i selskapet TBO helse, som nå gjør den nedlagte Fagernes skole i Lenvik om til omsorgsboliger.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Vi merker det hver dag. Bare i Lenvik er det minst seks selskaper som enten er etablert her, eller som gir private tjenester herfra. Og det er klart, vi konkurrerer om de samme fagfolkene, enten det er sykepleiere, vernepleiere, barnepedagoger eller andre yrkesgrupper, sier kommunalsjef Helen Marie Henriksen i Lenvik kommune, til NRK.

Varig behov

kommunalsjef

Konkurrerer om fagfolk. Kommunalsjef Helen Marie Henriksen i Lenvik merker godt at det er etablert flere private helsefirmaer i kommunen. De slåss om de samme fagfolkene.

Foto: Anne-May Johansen, Lenvik kommune

I fjor kjøpte kommunene i Troms og Finnmark private tjenester for til sammen 1,3 milliarder kroner. Det viser tall fra Kostra. De største summene brukes på å kjøpe tjenester innenfor barnehager og helse.

Lenvik kommune kjøpte i fjor private tjenester for over 60 millioner kroner. I helsesektoren brukes private selskaper både til fysisk og psykisk utviklingshemmede, psykisk sjuke og rusavhengige. Nå bygger kommunen opp sitt tjenestetilbud. Likevel vil det alltid være behov for hjelp fra private aktører, mener kommunalsjef Helen Marie Henriksen.

Akutt hjelp

– Bruken av private kommer muligens av at vi ikke har planlagt godt nok over flere år, men også fordi en del brukere trenger akutt hjelp. Da har vi ikke mulighet til å hjelpe innafor de personalrammene vi har.

Henriksen forteller videre at det er innført en ny lov som sier at det er kommunen en person oppholder seg i, som har ansvaret for å hjelpe.

– Vi vil aldri greie å ta høyde for alle eventuelle brukere som kan dukke opp i vår kommune, sier kommunalsjef Henriksen.

Sysselsetter 70

TBO Helse er ett av mange selskap, som tar oppdrag fra det offentlige. Selskapet ble etablert i 2010, om omsatte i fjor for over 30 millioner kroner.

70 personer er sysselsatt gjennom selskapet. De fleste er såkalte «kontraktører». De er selvstendig næringsdrivende, og kan derfor jobbe flere døgn i strekk, i motsetning til hva en offentlig ansatt kan gjøre.

Flere oppdrag

Gjennom en anbudsprosess kan de private selskapene levere tilbud på ulike brukere, som det offentlige ikke sjøl har mulighet til å hjelpe. Oppdragsgiverne kan være alt fra Kriminalomsorgen til kommuner og fylkeskommuner. Beboerne de har i sine omsorgsboliger er fra 11 år og oppover.

– Vi merker at oppdragsmengden øker, derfor er vi hele tiden på utkikk etter flere fagfolk. Vi oppfordrer derfor studenter på vernepleier- eller sykepleierutdanninga til å ta sommerjobb hos oss, sier daglig leder Bjørn Vidar Olsen i TBO helse.

Trenger flere fagfolk

For å ha flere lokaler tilgjengelig i framtida, har selskapet kjøpt opp den nedlagte Fagernes-skolen i Lenvik. Den ene bygninga gjøres om til fem leiligheter. Noen av leilighetene skal bli hjemmet til personer med fysisk utviklingshemming.

– Når de nye beboerne flytter inn - vil behovet for enda flere fagfolk øke, sier daglig leder Bjørn Vidar Olsen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Se Alta og Harstad i cupen her