Slår sammen forskningsaktører

I det reviderte statsbudsjettet foreslår Regjeringen å slå sammen Havforskningsinstituttet og NIFES – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Det skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding. I dag har Havforskningsinstituttet en avdeling i Tromsø, og målet er å etablere et bredere og mer konkurransekraftig institutt.