Slår ring rundt Yalda (9)

Tromsø-ordfører godtar ikke at jenta blir sendt ut av landet.

Video Yalda og Jens Johan Hjort

Ordfører Jens Johan Hjort besøkte onsdag Yalda på skolen hennes.

I Tromsø blir det slått ring rundt ni år gamle Yalda Bahadori som må reise ut av Norge etter fem år.

Foreldrene har fått avslag på asylsøknadene i Norge, og de må nå reise hjem til hvert sitt hjemland – Afghanistan og Moldova.

Yalda må følge med moren til Moldova, og familien splittes.

– Må vurderes på nytt

Utlendingsnemnda mener familien ikke har krav på beskyttelse og ikke har sterk nok tilknytning til Norge.

Tromsøs ordfører, Jens Johan Hjort (H), mener sammen med biskopen i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølaas, at saken ikke er rett behandlet av utlendingsmyndighetene.

– Vi ber nå myndighetene om å vurdere denne saken på nytt, sier Hjort til NRK.

– Barnets beste er viktigst

Ordføreren, som har lang erfaring som advokat, har sett nærmere på saken til Yalda og familien.

– Vi er opptatt av barnets beste. Det er alltid viktigst, sier han.

– Tusen takk, svarer Yalda til ordføreren.

– Det er en hjerteskjærende historie. Yalda har vært i Norge i fem år, og da må man finne ut hva som er best ut fra hennes behov, sier han.

Foreldrene, Abdul Djabar Bahadori og Maria Gazul, innrømmer at de kunne ha gjort ting annerledes under prosessen med å søke asyl i Norge.

Familie under press

Yalda sammen med moren og faren.

Foto: NRK

Flyktet for 17 år siden

Men de mener det er urettferdig for niåringen at foreldrene blir sendt til hver sin verdensdel.

Maria kommer fra Moldova, som er blant de fattigste landet i Europa. Der er man innstilt på å ta imot henne og Yalda, men ikke pappa Abdul. Han må til Afghanistan som han flyktet fra for 17 år siden.

Familien kan søke om gjenforening i Moldova, men det vil stille strenge krav til at Maria skal forsørge alle tre.